Kärbeste eetikakoodeks.

FOTO: Karikatuur: Urmas Nemvalts

Kas ka kärbsed vajavad eetikakoodeksit?