Johannes Kert

FOTO: Rein Säinas / Valgamaalane

21. sajandi riigikaitse seab väljakutseid, kus klassikalised lahendused enam ei tööta, põhjendab kindralleitnant Johannes Kert tänase online-väitluse lõppsõnas naiste kohustusliku ajateenistuse vajalikkust.

Kutsun Eesti inimesi üles innovatsioonijulgusele, julgema ja oskama mõelda väljaspool traditsioonilisi raame.

Suurema osa harituma elanikkonna ajateenistuse kaudu riigikaitsesse kaasamise tulemus on vältimatu riigikaitsesüsteemi efektiivsuse suurenemine. Ajateenistust, ka naistele, tuleks vaadelda kui sissejuhatust riigikaitsesse, kui esimest etappi loogilises ahelas.

Hetke reaalsuses ei ole loomulikult mõeldav laiem naiste ajateenistusse kutsumine. Nii riik, mehed kui ka naised ise ei oleks selleks arvatavasti eelkõige veel mentaalselt valmis.

Nagu 21. sajandi riigikaitse seab väljakutseid, kus klassikalised lahendused enam ei tööta, nii peame pidevalt tegelema ka oma üldise riigikaitsesüsteemi täiustamisega. Lisaks varasematele, põhiselt konventsionaalsetele sõjalistele ohtudele on ilmunud küberohud, informatsioonisõja ohud, ohud energiajulgeolekule ning majandussõja ohud. Need ohud ei pruugi kaugeltki esineda üksikult eraldi. Pigem püüab vastane neid rakendada koosmõjus kompleksselt ja meile võimalikult ootamatutes kombinatsioonides välja mängides.

Sellest tulenevalt on ka vajadus nii konventsionaalsete-sõjaliste võimete järele, aga ka psühholoogilise kaitse, energia- ja majandusjulgeoleku kaitsemeetmete, küberkaitse ja teiste võimete järele. Kõigile moodsatele ohtudele adekvaatne reageerimine eeldab ühiskonna parimate ajude kaasamist ja panustamist. Kui need on sealhulgas ka naised, siis miks ei!?

Mul on väga hea meel, et ühiskonnas on tekkinud naiste rollist riigikaitses niivõrd intensiivne debatt. Toetan seda igati ja seepärast nõustusin ka antud väitluses osalema.

Soovin «Tarka Visadust»!

Järgmisena lugege oponendi lõppsõna ning siis ongi tänane online-väitlus lõppenud. Päeva lõpetab kohtuniku hinnang. Debatt valmis Postimehe ja Eesti Väitlusseltsi koostöös.