Leo Kunnas

FOTO: Peeter Langovits

Naiste kohustuslikust ajateenistusest pole mõtet rääkida enne, kui Eestis ei panda reaalselt toimima meeste kohustuslikku teenistust, leiab tänase online-väitluse lõppsõnas kolonelleitnant Leo Kunnas. 

Jään selle juurde, et naiste kohustusliku ajateenistuse vajalikkusel Eestis puuduvad praegu ratsionaalsed põhjendused. Eesti ühiskond ei ole ilmselgelt valmis Iisraeli-tüüpi kaitselahendusteks, mis eeldaks sõjaaja kaitseväe suuruse (ja ka kaitsekulutuste) mitmekordistamist, millest säärase sammu vajalikkus omakorda tuleneks.

Meil puudub hetkel isegi kõigi parlamendierakonade konsensuslik ja kirjalikult vormistatud otsus ajateenistuse jätkamise kohta üldse. See peaks olema osa erakondadeülesest kaitsekokkuleppest. Ma ei saanud konkreetset ja selget vastust, kas Reformierakond on loobunud täiselukutselise kaitseväe loomise ideest või mitte: JAH või EI?

Peaksime kõigepealt kehtestama kohustusliku ajateenistuse (mitte teoreetiliselt, vaid praktiliselt) kõigile vaimselt ja füüsiliselt tervetele meessoost kutsealustele. Selleks peaksime loobuma jalgratta leiutamisest ning vastavad Soomes kehtivad kriteeriumid ja nende rakendamise praktika üks ühele üle võtma.

Kui oleme meessoost kodanike ajateenistuskohustusega ühele poole saanud, võiksime debatti naiste kohustusliku ajateenistuse üle jätkata. 

 

Sellega on tänane online-väitlus lõppenud. Päeva lõpetab kohtuniku hinnang. Debatt valmis Postimehe ja Eesti Väitlusseltsi koostöös.