FOTO: SCANPIX

81 protsenti Postimees.ee gallupile vastanuist on seda meelt, et igaüks võib töötada nii mitmel kohal korraga, kui paljust jaks üle käib.

14,8 protsenti leidis, et üks töökoht peaks olema igaühele piisav.

2,7 protsenti leidis, et majandussurutise ajal on ebaõiglane, kui ühel inimesel on mitu töökohta, samas kui teine on tööta.

1,4 protsenti aga leidis, et mitmes kohas töötamine ongi täiesti mõistlik.

Gallupile vastas 2290 lehelugejat.