Alar Sudak FOTO: Erakogu

Eston Kohver on Eesti ohver Venemaa infosõjas. Eston Kohvri vabastamine on märgilise tähendusega. Kaitstes Eston Kohvrit, kaitseme kõiki eestlasi.

Kaks nädalat pärast inimröövi pole riigikogu, president, peaminister ega valitsus teinud ühtegi avaldust Kohvri vabastamiseks. Nad on Eestis rääkinud Kohvri teemal. Kohvri vabastamist on nõudnud välisminister Urmas Paet, aga sellest jääb väheks.

Eston Kohvri vabastamist peab nõudma Eesti rahvas. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus sätestab, et rahval on võimalus teha riigikogule kollektiivne pöördumine, milles tehtud ettepanekule tuleb lisada põhjendus ja koguda tuhat allkirja.

Teatasin riigikogu esimehele Eiki Nestorile, et algatan rahvaliikumise Eston Kohvri vabastamiseks. Eiki Nestor vastas: «Algata.» Palusin riigikogu saadikut Andres Herkelit esitada meie petitsioon riigikogule, mis saab toimuda pärast allkirjade kogumist. Herkel arvas, et ajan õiget asja. Kokkulepped riigimeestega annavad kindluse, et ajades Eesti asja, oleme õigel teel.

Keskkonnas petitsioon.ee on petitsioon, et riigikogu teeks avalduse Eston Kohvri vabastamiseks. Avalduse sisu on lühidalt järgmine. Eesti Vabariigi põhiseaduse järgse kõrgeima võimu kandjana teeb Eesti rahvas riigikogule ülesandeks menetleda rahva tahet Eston Kohvri vabastamiseks. Riigikogu peab nõudma Eston Kohvri vabastamist ning ebaseaduslikult riigipiiri ületanud ja inimröövi sooritanud kriminaalkurjategijatest FSB agentide väljaandmist Eesti Vabariigile.

Vastavalt seadusele peame lisama ka põhjenduse, miks avaldust vaja on. Vene riigijuhid peavad alalhoidlikku suhtumist nõrkuseks, mis julgustab neid jultunumateks sammudeks. Putini juhtimisel on koostatud sõjaline doktriin, mille järgi Venemaa peab muutuma impeeriumiks NSV Liidu piirides. Putini endine nõunik Andrei Illarionov hoiatas, et Baltimaad ja Soome kuuluvad Venemaa huvisfääri ja Venemaa võib alustada rünnakute plaanimist pärast Ukraina sõda.

Venemaa sõjalist rünnakut saab ära hoida, kui tegutseda infosõja tingimustes kindlameelselt koostöös liitlastega. Eestit on toetanud Euroopa Liit, naaberriigid ja USA. Putin peab mõistma, et Eesti-vastaste rünnakute jätkumisel oleks Venemaa jaoks traagilised tagajärjed.

Palun tutvuge petitsioon.ee-s avaldusega põhjalikumalt ja allkirjastage kollektiivne pöördumine riigikogule.