Online-väitlusse astuvad Abdul Turay, Els Heile ja Edgar Oganesjan

FOTO: Pm

Kas Šotimaal on parem iseseisvuda või jääda Ühendkuningriigi osaks, selle üle arutlevad endine Briti ajakirjanik, praegune Tallinna volikogu liige Abdul Turay ning Eesti Väitlusseltsi liikmed, praegu Šotimaal resideeruvad Els Heile ja Edgar Oganesjan homme Postimehe arvamusportaalis toimuvas online-väitluses.

Neljapäeval toimuva Šotimaa iseseisvusreferendumi eel asub Turay väitluses kaitsma seisukohta, et Šotimaal oleks mõistlikum jääda Ühendkuningriiki ning Heile ja Oganesjan kaitsevad väitlusseltsi esindajatena vastupidist seisukohta. Oluline on märkida, et Šotimaal resideeruvate Euroopa Liidu kodanikena on Heilel ja Oganesjanil referendumil hääleõigus.

Debatti modereerivad Eesti Väitlusseltsist tegevjuht Herman Kelomees,  Ivo Visak ja Diana Oidingu. Väitlus toimub inglise keeles ning tõlgitakse jooksvalt Postimehe arvamusportaalis avaldamiseks eesti keelde.

Esitage selle loo kommentaariumisse küsimusi mõlemale osapoolele! Küsimusi saab seekord esitada ka anonüümselt, ent eeldame viisakat keelekasutust.

Online-väitlus algab kolmapäeval kell 14 mõlema poole avasõnade avaldamisega, kell 15 algab väitluse teine osa ehk online-intervjuu laadne iga paari minuti tagant uuenev ristküsitlus, mis on debati kõige põnevam etapp. Osapooled saavad seal küsida teineteiselt reaalajas küsimusi, samuti on koht lugejate saadetud küsimustele. Oma seisukohad võtab kumbki osapool kokku väitluse kolmandas osas ehk lõppsõnas.

Debatt valmib Postimehe ja Eesti Väitlusseltsi koostöös.