Sven Mikser

FOTO: Jaanus Lensment

IRLi ettepanek vabastada tulumaksust madalapalgalised on Keskerakonna vana idee uues kuues, leiab SDE esimees Sven Mikser.

Sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond on paljude aastate jooksul korduvalt teinud ettepanekuid Eesti maksusüsteemi progressiivsemaks muutmiseks. Nüüd viimaks on progressiivse maksustamise toetajate sekka jõudnud ka IRL. Tere tulemast klubisse!

IRLi välja pakutud lahendus, kus madalamat tulu teenivate inimeste tulumaksuvabastus oleks suurem kui kõrge tulu teenijatel, on ühemõtteliselt progressiivne. Jah, tänu maksuvaba miinumi olemasolule ei ole üksikisiku tulumaksusüsteem ka täna täiesti proportsionaalne, ent maksuvaba määra tõstmine väiksema tulu puhul muudaks senist korda tunduvalt progressiivsemaks.

IRLi ettepanek - Keskerakonna vana idee uues kuues

Tasub märkida, et IRLi astmelise tulumaksu plaan on märkimisväärselt sarnane sellega, mille seljas ratsutas 1999. aasta riigikogu valimistele vastu Keskerakond. Süsteemi tahetakse muuta astmelisemaks mitte jõukamate maksumäära suurendades, vaid vähem teenivate inimeste efektiivset maksumäära langetades.

Plaani sisuliseks plussiks on see, et väikesepalgaliste maksukoormus sellega tõepoolest mõnevõrra väheneks. Propagandistlikus plaanis on plussiks kindlasti ka asjaolu, et astmelise tulumaksu idee naudib arvestatava osa valijate soosingut. Tõi ju samalaadne loosung Keskerakonnale 1999. aastal valimisvõidu ning ilmselt loodab Juhan Parts, et kuusteist aastat hiljem võiks Savisaare vana plaan uues kuues ka temale kastanid tulest välja tuua.

Ent plaanil on paraku ka miinuseid. Neist olulisim on see, et kui muuta maksusüsteemi IRLi välja pakutud moel, siis kahanevad nii riigi kui tõenäoliselt ka kohalike omavalitsuste eelarvetulud. Kuna üksikisiku tulumaks on omavalitsuste eelarvete oluline tuluallikas, siis satuksid eriti suure löögi alla just väiksemad ja vaesemad vallad, kelle eelarvetulude seotus kohalike maksumaksjatega muutuks sisuliselt olematuks. Samas Tallinna, kus teenitakse keskmisest kõrgamaid palku, plaanitav muudatus oluliselt ei mõjutaks. Seega võib algatus osutuda ka regionaalpoliitilises mõttes omavalitsuste eelarveautonoomiat vähendavaks ja ääremaastumist süvendavaks.

Veidi vastutustunnet on ka vaja

Vaadates IRLi opositsioonis tehtud algatusi ja kuulates nende valimislubadusi, hakkab silma, et tehakse kahte tüüpi ettepanekuid: ühed suurendavad tunduvalt riigi kulusid (kaitsekulude kasvatamise üleskutse), teised kahandavad samas suurusjärgus tulusid (äsjane tulumaksumuudatuse ettepanek). Kui A ja B kenasti kokku panna, siis on tulemuseks sügav eelarvedefitsiit. Seda Eesti täna kindlasti ei vaja.

Ometi on IRLi valmisolek maksusüsteemi muutmise üle debateerida tervikuna tervitatav. Veelgi positiivsem on IRLi põhimõtteline otsus asuda progressiivse tulumaksu toetajate ridadesse. Kuna Reformierakond on tänaseks madalate ja ühetaoliste maksude jutlustajana Eesti poliitilisele maastikule üsna üksi jäänud, siis võib uskuda, et juba lähiaastatel suudetakse riigikogus kokku leppida reformides, mis muudavad Eesti maksusüsteemi tänasest progressiivsemaks.

Ma usun, et põhjaliku maksudebati tulemusel leiab Keskerakonna-IRLi astmelise tulumaksumudeli asemel toetust hoopis sotsiaaldemokraatide poolt välja pakutav eelarveliselt vastutustundlik visioon, mis eelarvetulupoolele auku ei tekita. Siis jääb raha ka omavalitsustele nende kohustuste täitmiseks ja riigile kaitseks välisohtude vastu.