Andres Kraas

FOTO: SCANPIX

Kolisin äsja raudtee lähedusse. Mu viimase korruse aknast avaneb hunnitu linnapanoraam, kuid otse alla pelgan vaadata, sest seal asub Tallinna, kui mitte kogu Eesti kõige ohtlikum jalakäijate raudteeületuskoht, mis ühendab Tehnika ja Asula tänavat Kitseküla jaama juures.

Tegemist on kolme rööpmepaariga, 30 meetri pikkuse ja 6 meetri laiuse avatud raudteeülekäiguga, mille ees pole ühtegi kaitsvat tõkendit ega hoiatusmärki, rääkimata tõkkepuudest või valgus- ja helisignalisatsioonist. Ometi on seesama Kitseküla ülekäik Lilleküla järel rongide liikumistiheduselt teine raudteeületuskoht Eestis. Selle vahega, et Lillekülla ehitati jalakäijate tunnel.

Ööpäevas veereb sellest raudteeülekäigust läbi keskmiselt 100 rongi, millest valdava osa moodustavad uued ja kiired Stadleri reisirongid. Tipptundidel on Tehnika-Asula raudteeülekäigul rongide intervall ca 5–6 minut. Tihti läbib ülekäigukohta mitu eri suunast tulevat rongi ühel ajal. See moment on kõige ohtlikum, sest inimese silm ei suuda 180 m² suurust ülekäiguala ja kolme kauguses terendavat rööpmepaari ühekorraga haarata. Mõni neist hääletult lähemale libisevatest rongidest võib jääda täiesti märkamata, eriti veel ereda päikese või sajuse ilma korral.

Kitseküla kant pole enam ammu vaikne agul, vaid tiheda liiklusega Tallinna kesklinn. Seal kandis elab ja käib tööl ning koolis palju inimesi. Viimastel aastatel on Magdaleena haigla ümbrusesse, raudteeülekäigu vahetusse lähedusse kerkinud terve hulk büroo- ja elamuhooneid. Seoses viadukti remondiga on Kitseküla raudteeülekäik jalakäijatele ja jalgratturitele praegu ainuke võimalus Pärnu maanteed pidi edasi pääsemiseks.

Nähtavasti tunnetavad raudteeülekäigul tõsist ohtu ka vedurijuhid, sest miks muidu rongid sellele lähenedes alatasa läbilõikavalt vilet annavad. Kui raudteeülekäigul oleks nõuetekohane märgistus, mis annaks märku lähenevast rongist, siis oleks ohutum ning kohalikud pääseksid lakkamatust vedurivilede huilgamisest. Tegelikult tuleks Kitsekülla rajada jalakäijate tunnel, sest teist võimalust lihtsalt ei ole. Praegune olukord viib varem või hiljem kellegi surmani.  

Olen kindel, et nii nagu Tehnika-Asula raudteeülekäik ei vasta ka paljud teised Eesti raudtee ületamise kohad kaugeltki ELi standarditele. Pole võimalik, et ei Eesti Raudteel ega ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis sellest ei teata.