Õlu.

FOTO: SCANPIX

SA Eesti Tervise Fond, Eesti Tervisedenduse ja Ühing Eesti Lastevanemate Liit kirjutasid täna riigikogule esitatud pöördumises, et riigi alkoholipoliitika peab olema suunatud joodavate alkoholikoguste vähendamisele ning ühendused kutsusid üles võrdsustama lahjade ja kangete alkohoolsete jookide aktsiise.

Eestis tarvitatakse ühe inimese kohta liiga palju absoluutalkoholi ning meie riigi alkoholipoliitika peab olema suunatud joodavate alkoholikoguste vähendamisele, nii nagu on kirjas ka Alkoholipoliitika Rohelises raamatus, mida võib pidada vastavaks poliitikadokumendiks.

Seoses sellega palume Teil mitte nõustuda valitsuse eelnõuga ühetaolisest alkoholiaktsiisi tõusust järgmisel aastal 15 protsendi võrra ja täiendavalt 10 protsendi võrra igal järgneval kolmel aastal. Ühetaoline aktsiisitõus erineva maksumääraga jookidele ei vasta tänapäevastele meditsiiniliselt põhjendatud arusaamadele alkoholi maksustamisest.

Selleks, et saavutada alkohoolsete jookide kallinemine nende kättesaadavuse piiramiseks, tuleb alkohoolsete jookide aktsiisi tõsta märkimisväärselt. Kui jõustada alkoholi aktsiisi tõstmine 15 protsendi võrra, siis tõusevad viina hinnad 10 kuni 12 protsenti, samas tõuseb õlle hind vaid kolm protsenti, mis praktikas tähendaks õllepudeli kallinemist kolme sendi võrra. Kolmesendisest hinnatõusust ei piisa lahja alkoholi kättesaadavuse piiramiseks. Kangele alkoholile lisanduv 60 sendi kuni ühe eurone hinnatõus võib avaldada kindlasti positiivset mõju kättesaadavusele, kuid ei ole meie arvates piisav alkoholi tarbimise vähendamiseks. Inimeste tervise seisukohalt ei ole mingit vahet, millisel meetodil valmistatud alkoholi tarbitakse, kõik oleneb konkreetselt tarbitavast alkoholikogusest. Seetõttu ei ole asjakohane 2,62-kordne vahe lahjade ja kangete alkohoolsete jookide aktsiisis. Oleme korduvalt elanikkonna tervise huvides soovitanud alkohoolsete jookide aktsiisid võrdsustada või vähemalt asuda praegust suurt vahet oluliselt vähendama. Aktsiiside võrdsustamine kui tõendatult asjakohane maksustamisviis on kolmanda sektori organisatsioonide koostöös valminud Alkoholipoliitika Rohelises raamatus aktsiisitõusu kõrval ära toodud alkoholi tarbimist vähendav meede, mille rakendamine on meile arusaamatul põhjusel lihtsalt kõrvale jäetud. Sõnum lahja alkoholi sisulisest mittekallinemisest on ohtlik, annab vale signaali ning ei aita kuidagi lahendada alaealiste ja noorte alkoholi tarvitamisega seotud probleeme.

Palume mitte lubada Eesti inimestele pikaajaliselt ebasoodsa mõjuga otsuste tegemist Riigikogus alkoholipoliitika küsimustes kiirustades ning mõjusid läbi kaalumata.

Oleme ekspertidena valmis Riigikogu Sotsiaalkomisjoni ja Rahanduskomisjoni nõustama, et Teie juhtimisel võiks kujuneda meditsiiniliselt põhjendatud ja tervist väärtustav alkoholi poliitika.