92 protsenti Postimees.ee gallupile vastanuist leiab, et riik peaks Tallinna tõttu müügimaksu ära kaotama.

Vaid kaheksa protsenti lugejaist oli seda meelt, et müügimaks peaks säilima.

Gallupile vastas 1894 inimest.