Allar Aron FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Vahel on tunne, et riigi regionaalpoliitika seisnebki selles, et kõik inimesed peaksid kolima Tallinna või selle lähiümbrusesse, kirjutab Lüganuse vallavanem Allar Aron vastuseks regionaalminister Siim Kiisleri arvamusloole, kus ta kritiseerib valda teises omavalitsuses käivate laste toetusest ilmajätmise pärast.

Lugesime Teie blogist arvamust Lüganuse valla sotsiaaltoetuste eelnõu kohta, mis käsitleb laste koolisõidu toetust. Soovitame oluliselt põhjalikumalt tutvuda meie valla kodulehel asuva eelnõuga, milles on ära toodud väga mitmekesised võimalused valla elanike toetamiseks. Põhjalikku hinnangut ei saa anda pelgalt ajalehe pealkirja lugedes.

Asja sisuga mitte kursisolev inimene saab Teie kirjutisest aru, et valla kooli mitteminekul võib laps valla sotsiaaltoetustest täielikult ilma jääda. Tegelikkuses see nii ei ole, ka tänase eelnõu alusel on mitmeid toetusi, mis ei ole seotud lapse koolivalikuga.

Uue sotsiaaltoetuste jagamise korra eelnõu alusel ei ole kõigilt lastelt võetud sõidutoetuse saamise võimalust, kui vajadus teise omavalitsuse kooli minna on põhjendatud.

Tõsi, kui kodukoha lähedases koolis on võimalik omandada haridus, siis eelnõu järgi tõesti sõidutoetust ette nähtud ei ole. Ja kas peakski? See oli ja on meie vallavolikogu tõsine arutelu keskpunkt, kus kohalikud inimesed oskavad kõiki asjaolusid kaaludes parima otsuseni jõuda. Meie ei tea omavalitsust, kus ei toetataks oma valla kooli, eriti siis, kui kodukohas on piisavalt lapsi.

Meil õpib kahes koolis kokku 180 õpilast. Uue sotsiaaltoetuste korra väljatöötamisel oligi põhiliseks argumendiks asjaolu, et vallas asuvad hea õpikeskkonnaga Maidla ja Lüganuse koolid, kus õpib palju häid õpilasi, keda toetavad töökad õpetajad. Haridus- ja teadusministeeriumis muidugi enam ei usuta, et laps võib omandada hea hariduse väljaspool Tallinna, Tartut või mõnda maakonnakeskust. Meie kinnitame, et see on võimalik.

Valla poolt ei ole meil plaanis piltlikult öeldes oma kooli ette saata busse, et lapsed saaksid soovi korral minna haridust omandama võib-olla Jõhvi, Kiviõlisse, Tartusse või mõnda teise paika, kus on kahtlemata samuti head koolid.

Täna on eelnõu saadetud volikogus järgmisele lugemisele ja volikogu komisjonid alles hakkavad arutama lõppvariante, kaasa arvatud õpilaste sõidutoetust.

Ühinenud vallana ootame ministri büroolt hoopis teistsugust lähenemist. Piisab ka juba ministri huvist, kuidas ühinenud vallal läheb. Täna me seda kahjuks ei tunneta ja Lüganuse valla kodanikule riigipoolse huvi kohta midagi head öelda ei ole.

Tegelikkusest tuleb iga nädal justkui rindeteateid meie tulubaasi kärbete kohta. Viimane suurem üllatus saabus keskkonnaametilt ning maksu- ja tolliametilt seoses Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsusega kaevandamistasude osas, mis vähendab paljude omavalitsuste tulusid.

Riigi õigusloome praak tähendab Lüganuse vallale ligi 50 000 eurot vähem tulusid keskkonnakaitseliste kulude katmisel. Halenaljakas on asjaolu, et seoses eelmisel aastal kaevandamistasude parema laekumisega vähendatakse käesoleval aastal tasandusfondi veelgi üle 20 000 euro.

Seega on valla eelarves 70 000 eurot vähem, mis ei ole mitte väike summa. Keskkonnakaitse kulude katmiseks peame oma plaane kärpima või leidma raha muude valdkondade arvelt. Kahjuks tuleb langetada ka ebapopulaarseid otsuseid, mille hulka igasugused toetussummade vähendamised kindlasti kuuluvad.

Tulumaksu parem laekumine tähendab vallale kohe tasandusfondi langust, rahvaarvu vähenemine jällegi sama. Iga nurga alt näeme, kuidas omavalitsuste rahakraane järjest kinni keeratakse. Iga-aastasest segadusest õpetajate palkadega võib kirjutada terve raamatu. Kavalad valemid sunnivad järjest omavalitsusi koole kinni panema. 

Riigi poolt suure hurraaga kehtestatud «tasuta» koolitoidule mõeldud toetus pole mitte kunagi katnud õpilaste toitlustamisega seotud kulusid. Igal aastal peavad omavalitsused sellele riigi poolt väljakäidud kohustusele omalt poolt juurde maksma, ja need summad järjest suurenevad.

Riigiametite poolt pigem piiratakse meie arengut. Riik takistab meil valda toomast uusi elanikke või ettevõtteid, mis looksid uusi töökohti. Hiljuti juhtus see näiteks Maidla noortekeskuse kõrvale planeeritavate elamukruntidega, kus maa-ametist saadeti planeering tagasi viitega Maapõueseadusele. Seaduse järgi asume aktiivse põlevkivivaru piirkonnas, kaasaarvatud seesama Maidla noortekeskuse ja jõe vaheline  ala. Meie ei oska näha võimalust seal tulevikus põlevkivi kaevandada, kuid riigiameti poolt vaadates näib kõik teistmoodi.

Need on mõned üksikud näited, mida võib välja tuua valla viimase kuu uudistest. Vahel on tunne, et riigi regionaalpoliitika seisnebki selles, et kõik inimesed peaksid kolima Tallinna või selle lähiümbrusesse. Meie soovime siiski edendada Eesti elu siin kohapeal.

Eesti arengut ei saa juhtida Tallinna büroodest, olemata kursis tegeliku eluga. Kutsume Teid külla ühinenud Lüganuse valda, et kuulata täpsemalt valla arenguplaane ja elanike toetamist.