Alexander Stubb FOTO: Toomas Huik

Sellel asjal saavad olla üksnes head tagajärjed. Pean silmas Eesti ja Soome värsket koostööd elektrooniliste teenuste arendamiseks. Peaministrid Andrus Ansip ja Jyrki Katainen allkirjastasid jõulukuu keskpaigas seda puudutava koostöömemorandumi ja Eesti on andnud Soomele loa kasutada X-tee lähtekoodi.

Lihtsustatult on jutt elektroonilisest kanalist, mille kaudu saavad ametnikud, kodanikud ja ühingud informatsiooni jagada. Kõige selle eesmärk on teha tavalise kodaniku elu lihtsamaks sel moel, et teave, mis kodanik on andnud ühele ametnikule, oleks tarviduse korral kättesaadav ka teistele ametnikele tingimusel, et kodanik on selliseks info jagamiseks loa andnud.

Oli päris loomulik, et peaministrid andsid koostöödokumendile allkirja elektrooniliselt nii, et kumbki oli sel hetkel oma kodumaal. Tegu võis olla koguni esimese korraga maailma ajaloos, mil riikide kokkulepe sai allkirjad elektrooniliselt. Hea stardipauk ettevõtmisele, mis loodetavasti on tähendusrikas mõlema maa tuleviku jaoks.

Oleme siin lahe teisel kaldal jälginud, kui kiirelt, tõhusalt ja suhteliselt odavalt olete te, eestlased, oma elektroonilisi teenuseid arendanud. Seda võiks koguni imeks kutsuda.

Meil Soomes on aastakümnete jooksul tellitud avalikule sektorile kümneid erinevaid infosüsteeme, mis pole ühtselt toiminud. Seepärast on tulnud samu andmeid erinevatesse andmebaasidesse korduvalt sisestada. Paljude programmide ostmine ja ülevalpidamine on olnud raha raiskamine. Praeguses majandusolukorras pole meil selliseks raiskamiseks enam võimalust. Seepärast ongi Soomes kavandatud uut, kõike hõlmavat süsteemi, rahvuslikku e-teenuste kanalit. Kui saame kasutada eestlaste töötavaks osutunud X-teed, suudame oma teenustekanali tööle saada kiiremini kui kõike ise otsast alustades. Suurepärane, et saame Eestilt õppust võtta. Tänu selle eest!

Kuidas teie ja meie siis õigupoolest koostööst kasu saame? Soome suurim kasu on loomulikult see, et saame oma süsteemi kiirelt püsti panna. Eesti saab oskusliku ja usaldusväärse partneri – oskusteavet jagades võivad kaks maad arendada elektroonilised teenused varasemast paremaks. Koostöö teeb võimalikuks varasemaga võrreldes vähem konarliku riigipiire ületava infovahetuse ja loob vundamendi ühistele e-teenustele.

Soome ja Eesti ühised e-teenused võivad teha tulevikus lihtsamaks näiteks Eestis õppivate soomlaste või Soomes töötavate eestlaste elu, kui mõlema maa ametnikud saaksid ühtviisi näha kasvõi näiteks maksuandmeid. Või puhkusereisil olles saaks asjatundlikku ravi, kui oma riigi e-tervise süsteemile pääseks ligi ka teisel pool lahte. Idee on siis see, et inimesed ei peaks teises riigis täitma ankeete samasuguste küsimustega, millele kodumaal on juba kord vastatud.

Aga mis saab edasi, kui kõik see on tehtud? Loomulikult turundame oma süsteemi tervele Euroopa Liidule. Koos saame olla näide toimivast digitaalsest ühisturust. Eesti pühendus selle teema tõstatamisele tulemuslikult juba sügisesel Euroopa ülemkogul. Üks tähtsamatest seisukohtadest seal oligi, et Euroopa kodanikult peaks andmeid koguma vaid üks kord.

Oleks suurepärane, kui Eestis sündinud ja ühiselt arendatud süsteem oleks ükskord kasutusel terves Euroopa Liidus. Siis võiksime öelda, et oleme muutnud maailma.

Alexander Stubb on Soome väliskaubandus- ja Euroopa asjade minister