Elver Loho ja Urmo Kübar

FOTO: Pm

Kas Eestis ühiskondliku muutuse loomiseks on tõhusam jõuline protest või rahumeelne koostöö, selle üle vaidlevad homme Postimehe arvamusportaalis toimuvas online-väitluses Eesti Interneti Kogukonna üks eestvedajaid Elver Loho ning Rahvakogu protsessi eestvedaja Urmo Kübar.

Loho kaitseb väidet, et jõuline protest on tõhusam kui rahumeelne koostöö, vastupidisel seisukohal on Kübar.

Arvestatava hulga inimeste silmis Rahvakogu ei õnnestunud, vaid lasi ainult välja muutuste energia ning mängis muutuste soovi neutraliseerimiseks kaardid kätte võimulolijatele.

Teiselt poolt on Rahvakogu eestvedajad, kes Jääkeldri ja rahvakogu protsessis osalesid, veendunud just sellise kaasarääkimise õigsuses ning näevad ministri tagasiastuma surumist kui vastandumist, mis konstruktiivsete tulemuste või reaalsete muutusteni ühiskonnas ei vii.

Sama teema on aktuaalne ka praegu Sirbi ümber toimuva tõttu.

Esitage selle loo kommentaariumisse küsimusi mõlemale osapoolele!  Vastavalt Postimehe arvamusportaali tingimustele saab küsimusi esitada vaid eelnevalt end identifitseerides.

Online-väitlus algab esmaspäeval kell 10 mõlema poole avasõnade avaldamisega, kell 11.30 algab väitluse teine osa ehk online-intervjuu laadne iga paari minuti tagant uuenev ristküsitlus, mis peaks olema debati kõige põnevam etapp. Osapooled saavad seal küsida teineteiselt reaalajas küsimusi, samuti on koht lugejate saadetud küsimustele. Oma seisukohad võtab kumbki osapool kokku väitluse kolmandas osas ehk lõppsõnas.

Väitlus toimub Ühisnädala raames ning Postimehe ja Eesti Väitlusseltsi koostöös.