Marek Strandberg

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Roheliste riigikogu fraktsiooni aseesimehe Marek Strandbergi sõnul pole kõik alla 16-aastased noored ei andekad ega vastutusvõimelised, mistõttu tuleb neid eakate sekspartnerite eest kaitsta.

Tänud debateerijatele. Jättes kõrvale mõned üksikud loogikavead ja demagoogiapüüdlused oponentide poolelt, tõi debatt välja põhilise: eelnõu algatajad näevad selles soovi vähendada täiskasvanute võimalikke kuritarvitusi laste suhtes ja oponendid näevad eelnõus justkui laste vastutusvõime kahtluse alla seadmist.

Nagu ka näitasin, on kindlasti olemas 14-aastaseid vastutusvõimekaid isikuid. Mozart kirjutas esimesed heliteosed juba 5-aastaselt. Andekust ja vastutusvõimetki pole kõigile ühepalju jagatud.

Jään endale kindlaks, et selline seadusemuudatus parandab laste kaitsust ega piira mingilgi moel laste vabadusi omavahelistes toimingutes.

Kui kõnealust eelnõu täiendada veel vanusevahe piiriga, mille puhul täiskasvanu võib seksuaalselt suhelda ka alla 16-aastase noorega, siis arvan, et enamik siingi välja tuua püütud vastuoludest lakkavad olemast.

Seegi debatt näitas, et arutelu ühiskonna jaoks olulistel teemadel on nii võimalik kui vajalik ja loodan enda poolt, et asjakohane jälg sellest arutelust jääb ka riigikogu vastuvõetavasse seadusse.

Postimees.ee online-väitluse kolmanda osana esitasid mõlemad debati pooled enda seisukohti kokkuvõtvad lõppsõnad. Sellega on tänane online-väitlus lõppenud.