Eesti Väitlusseltsi esindajad Holger Nõmm (vasakul) ja Kajar Kase (paremal)

FOTO: Margus Ansu

Eesti Väitlusselts leiab oma tänase online-väitluse lõppsõnas, et Roheliste eelnõu keelustada ka 14-16-aastaste õigus seksida täiskasvanutega jätab populistliku mulje.

Tahame väga tänada Marek Strandbergi, et ta leidis enda ja oma erakonna jaoks turbulentsel ajal aega meiega huvitava ja väitlusliku debati maha pidada. Aga jääme endiselt oma seisukoha juurde, et Roheliste erakonna seaduseelnõu kriminaliseerida täiskasvanu seksuaalvahekord 14-16-aastastega on oma praeguses vormis täielikult põhjendamata ja seega pole mingit alust olemasolevat seadust muuta.

Härra Strandbergi avaseisukohast ning ka vastustest kõigile küsimustele tuli välja, et vanusepiiri tõstmise peamiseks põhjenduseks on oht, et paadunud pedofiilid kasutavad praegu ära 14-16-aastaseid noori. Ent see ei päde seaduse põhjendusena absoluutselt, sest nagu me näitasime, ei huvitu pedofiilid mitte 14-16-aastastest, vaid eelpuberteediealistest ehk alla 13-aastastest lastest.

Pealegi on pedofiilid siiski pigem üksikjuhtumid ning nendega tuleks tegeleda teiste meetmetega (ravi, preventsioon, haridus) kui lihtsalt kogu valdkonna keelustamisega.

Leiame, et vanusepiiri tõstmiseks peaks olema selgelt näidatud mitte üksikjuhtumitest (pedofiilia) tulenev oht, vaid et keskmine 14-16-aastane ei ole võimeline oma seksuaalsust puudutavaid otsuseid ratsionaalselt tegema.

Ent just seda pole Strandberg ega tema viidatud lastekaitseorganisatsioonide kogu teinud. Me ei näinud ühtegi konkreetset põhjendust, miks on vaja olemasolevat lapseealisuse piiri 2 aasta võrra nihutada, ehk teisisõnu, kuidas kuuluvad 14-16-aastased noored hetkel riskigruppi, keda täisealiste halbade eesmärkide eest piisavalt ei kaitsta.

Meie tõime aga välja, et riik paneb 14-aastasele kriminaalvastutuse oma tegude eest ning on mitmeid teisi Euroopa riike, kes samuti ei karista seksuaalsuhet noorema kui 16-aastasega. Seega leiame, et praeguse eelnõu vormis võib pigem ära tunda populismile viitavaid jooni.

Kolmandaks rääkisime, et vanusepiiri tõstmine tooks kaasa hulga probleeme tavalistele teismelistele, kelle suhe ehk ainult paar aastat nooremaga muutuks illegaalseks. Seda, et 15- ja 18-aastase noore vaheline suhe on tavaline, on märkinud ka Eesti Noorteühenduste Liit, lisades, et ühiskondlikult aktsepteeritav ning levinud on isegi suurem vanuseerinevus poolte vahel.

Seega võime ka Eesti kontekstis näha otsest tõestust üle 14-aastaste võimekusele teha oma seksuaalkäitumisse puutuvaid otsuseid ise ning kriitiliselt. Arvame, et seetõttu on Eesti Noorteühenduste Liit ja seega noored ise tauninud nn legaalse seksi vanusepiiri tõstmist.

Mis puutub sellesse, et 14-aastaste ja vanemate seas on üksikuid inimesi, kes pole veel päris võimelised ratsionaalseid otsuseid oma seksuaalsuse osas langetama, siis see on õige - iga vanusepiir on suhteline. Aga me usume, et otstarbekam oleks täita neid auke hariduse ning informeerimisega, mis tagaks valikute adekvaatsuse seejuures ka 14-16- aastaste omavahelistes suhetes. Aitäh!

Väitlusseltsi meeskond ei esinda online-debattides reeglina oma seisukohti, vaid asetab end positsiooni, mida sageli avalikkuses ei julgeta või osata argumenteeritult kaitsta. See aitab muuta ühiskondlikku debatti sisulisemaks küsimustes, millesse sageli suhtutakse pinnapealselt või emotsionaalselt.