Asotsiaalse väljanägemisega kodanik on ennast bussipeatuses mugavalt sisse seadnud.

FOTO: Peeter Langovits

Postimees.ee lugejate sõnul häirib neid ühistranspordis reisivate asotsiaalide puhul enim nende ebameeldiv hügieen, ent mitmete arvates on purjus ning lärmakad noored palju teravam probleem.

Postimees.ee kutsus oma lugejaid üles kirjeldama oma viimaste kuude kokkupuuteid asotsiaalidega nii Tallinna ühissõidukites kui ootepaviljonides. Samuti olid oodatud konstruktiivsed ettepanekud probleemi lahendamiseks. 

Enamuse arvates on asotsiaalide probleem Eestis väga terav ning vajab riiklikul tasandil reguleerimist. Probleemid kodututega ühistranspordis on lugejate hinnangul vaid jäämäe tipp.

Mis puutub ühistransporti, siis lugejate arvates on kõige ebameeldivam hügieeniprobleem - nimelt lõhnavad kodutud sageli halvasti, nad on mustad ja räpased ning muudavad reisi sellega teiste jaoks vastumeelseks. Paljud märkisid, et kodutud ei ole nende arvates ohtlikud, vaid pigem kardetakse hoopis purjus peaga lärmavaid ja märatsevaid noori.

Mõned lugejad arvasid, et kodutute inimeste jaoks võiks käima panna eribussi, kuna piletite eest nad nagunii ei maksa. Pakuti välja ka idee, et bussi võiks inimesi sisse lasta ainult esiuksest, nii et juht saaks reisijatele pilgu peale heita, ent sellele ideele leidus kohe ka vastaseid, kuna ühistranspordisõidukid on enamasti paksult rahvast täis ning esiukse süsteem tähendaks pikki järjekordi ja ootamist.

Mõni lugeja pakkus, et kui kodutud häirivad oma ebameeldiva lõhnaga teisi reisijaid, siis võiksid näiteks Tallinna ühistranspordis töötavad reisisaatjad nad sõidukist välja juhatada.

Toodi välja ka seda, et bussi-, trammi- ja trollijuhid võiksid sõidukis toimuvat rohkem jälgida ja vajadusel sekkuda ja inimesi korrale kutsuda. Näiteks kasvõi läbi mikrofoni.

Osad lugejad pakkusid välja, et linn võiks kodutud koondada ühte kohta, näiteks kasarmulaadsesse või laagritaolisesse asutusse, kus neile oleks tagatud kõik eluks vajalik, sealhulgas ka pesemistingimused, ning nad ei peaks mööda linna ringi reisima. Alkohol peaks sellises kohas olema keelatud ning inimesed tuleks sundida lihtsamaid töid tegema.

Samas tõdesid lugejad, et paljud asotsiaalid ei taha tööd teha ning selle asemel eelistavad nad pigem pudeleid korjata ja niisama elu nautida.

Üks lugeja pakkus välja idee, et kõik kodutud tuleks vormistada Keskerakonna liikmeteks, lootuses, et küll erakonna esimees ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar neile töökohad ja elamise leiab.

Läbi käis ka mõte, et asotsiaalidesse tuleks suhtuda kui invaliididesse või töövõimetutesse inimestesse.

Üldiselt leidsid mitmed lugejad, et mida paremini kodutute eest hoolitseda, seda puhtam on ka õhk ühistranspordis.

Pühapäeva õhtuks oli teemal sõna võtnud üle saja lugeja.