Väitlevad Merike Martinson ja Taavi Rõivas.

FOTO: Pm

Online-väitluse ristküsitluse osas peab Taavi Rõivas, kelle väitel pole Tallinna linnavõim piisavalt panustanud perede ja eakate toetamisse, vastama kiirelt ja konkreetselt oma oponendi teravatele küsimustele. Samasuguse risttule all on ka teine osapool, Merike Martinson. Küsitlus on interaktiivne ehk artikkel täieneb ligi pooleteise tunni jooksul iga mõne aja tagant!