Vabariigi Valitsuse liikmed: Jaanus Tamkivi, Urmas Paet, Andrus Ansip, Rein Lang

FOTO: Aivar Pärtel/Scanpix

Turu-uuringute ASi läbiviidud mahukas küsitlus valitsusliikmete töö hinnangust rahva seas näitab, et võimuloleval kabinetil on õnnestunud endast vähemalt keskmine mulje jätta.


Peaminister Andrus Ansip on küsitluse järgi selgelt vastuoluline poliitik. 35 protsenti hindajaist panid tema tööle viiepallisüsteemis kas «5» või «4», 27 protsenti andsid koolipoisi «3» ning 35 protsenti pidasid Ansipi tööd halvaks: «2» või «1».Ansipit hinnatakse paremini Kesk- ja Lõuna-Eestis, kehvemalt Ida-Virumaal. Ka tallinlaste seas on Ansipi töö vähem popp kui Eestis keskmiselt. Niisugused tulemused seonduvad aga üsna ilmselt vastanute rahvusega – eestlastest hindab Ansipi tegevust kõrgemalt oluliselt suurem osa inimesi kui venekeelsetest muulastest.Põhja-Eestis kiidab Ansipi tööd 38 protsenti vastajaid – see arv vajab ilmselt analüüsi oravapartei valimismeeskonnas, kes peab otsustama, kas Ansip tuleks seada riigikogu valimistel üles sealsamas Harju- ja Raplamaal, kus ta läinud korral oma 22 500 häält kogus, või kusagil mujal.Teistest enam positiivseid arvamusi kogusid ministritest kultuuriminister Laine Jänes (67 protsenti «hea» ja «väga hea») ning välisminister Urmas Paet (60 protsenti).Lihtsaim seletus sellisele edule on tõik, et kummalgi on palju esindusülesandeid, mis lasevad meeldivatel üritustel n-ö pildil olla, staaridel kätt suruda ja väikese heatujulise kõne pidada. Osa kultuuriinimeste rahulolematus või spordivallast kostnud kriitikanooled ei ole avalikkust kõigutanud – tavainimestele minister Jänes väga meeldib.Reformierakonna ministrite seas eristubki kaks rühma – «mugavuspositsioonidel» olevad popid poliitikud versus Ansip ja Rein Lang, kellele antud hinnangute otsas hüppaks justkui kurjast vaevatud vaim – nii lahknevad on inimeste seisukohad nende suhtes.Lang saab vähim positiivseid hinnanguid kogu küsitluses – vaid 31 protsenti. Siinkohal tuleb regionaalminister Kiisleri oluliselt madalam hinnang kõrvale heita, sest vähene vastajate arv ei võimalda tema osas järeldusi teha.IRLi ministreist on rahvas enim rahul kaitseminister Jaak Aaviksoo tööga (59 protsenti positiivseid hinnanguid). See on üllatav, sest Aaviksool on pidevalt ristina kaelas paljukirutud jamad võidusambaga.Kokkuvõttes näivad küsitlustulemused valitsusele pigem head kui halvad. See tähendab, et inimesed hindavad enamikku ministreid kui tegijaid omal kohal, olgugi suur osa neist juba kolm aastat oma vankrit vedanud.