Tallinna abilinnapea Taavi Aas

FOTO: Toomas Huik

Kui sõiduautode kasutustase piirkonnas tõuseb kontrollimatult, muutuvad kõik autokasutuse eelised sisuliselt olematuks, leiab Taavi Aas tänase online-väitluse lõppsõnas.

Võrreldes varasema perioodiga andis Eesti taasiseseisvumine 1991. aastal tõuke suureks murranguks ka Tallinna arengutes. Autostumise hüppeline kasv, linna keskuse kõrghoonestamine ja valglinnastumine olid need mõjutegurid, millega kaasnes linna keskuses parkimiskohtade defitsiit, linnaliste liikumisvajaduste suurenemine, tiputundidel sõidukite pikad ootejärjekorrad linna põhimagistraalidel ning ühistranspordikasutajate arvu vähenemine.

Loomulik on see, et sõiduauto eelised muude liikumisviiside ees on mugavus, kiirus, paindlikkus, sõltumatus jne. Kuid kui sõiduautode kasutustase piirkonnas tõuseb kontrollimatult, muutuvad kõik eelnimetatud eelised sisuliselt olematuks. Lisaks liiklusruumi kitsikusele hakkab tõsist mõju avaldama parkimiskohtade defitsiit (autot kasutatakse keskmiselt 3-4 tundi ööpäevas, ülejäänud ajaks tuleb sellele leida parkimiskoht). Samas sõiduautode liiklussageduste suurenemisest tingitud ristmike ja tänavatevõrgu läbilaskevõime ammendumine avaldab negatiivset mõju ka teistele liikumisviisidele.

Tänavate laiendamine isegi siis, kui see reaalne oleks, ei ole lahenduseks, vaid pigem süvendaks sõiduautode kasutust veelgi ja lükkaks sisuliste otsuste tegemise lihtsalt edasi. Lõpuks ollaksegi valikute ees, kuidas tagada olemasolevate ressursside kasutamise sotsiaalne ja majanduslik otstarbekus, et vähendada transpordi negatiivset mõju keskkonnale, linnakeskkonna atraktiivsus ning elanike ja nende eri kategooriate liikumisvõimalus.

Selleks, et tagada pikemas perspektiivis linnas sõbralik elukeskkond ning inimeste liikumisvõimalused, on Tallinn võtnud vastu otsuse panustada eelkõige ühistranspordi eelistamisse. Eesmärk on muuta ühistransport tunduvalt atraktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks erasõidukite kasutamisega võrreldes ning seeläbi mõjutada liiklejaid keskkonnasäästlikke liikumisviise kasutama.

NB! Ühistranspordi eelistamine ei tulene mingit salajasest numbrist ega kvoodist, vaid Eesti Vabariigi standardist «Linnatänavad». Standard on avalik dokument.

 

Sellega on tänane online-väitlus lõppenud, jääb oodata veel vaid kohtuniku seisukohta.

Debatt valmis koostöös Eesti Väitlusseltsiga ja on esimene omavalitsuste valimiste eel Postimehe korraldatavas online-väitluste sarjas, mille eesmärk on tutvustada erakondade seisukohti.