Urve Eslas

FOTO: Erakogu

Eile Euroopa Komisjonis vastu võetud otsus lubada firmas BASF välja töötatud geneetiliselt muundatud kartulit ELis kasvatada on oma olemuselt vastuoluline. Muundatud kartulite kasvatamisest saadav lisaväärtus on väike, samas on sellega kaasnevad riskid veel teadmata.Euroopa Komisjon rõhutab kartulisordi puhul küll eelkõige neid omadusi, mis teeksid sellest huvipakkuva toote just paberitööstusele või loomasöödana kasutamiseks. Kuid GMOde kasvatamise lühike ajalugu on näidanud, et enam kui tõenäoliselt satuvad lubatud – ja isegi mittelubatud – tooted varem või hiljem ka inimeste toidulauale.Euroopa Komisjon (ja Eesti ametnikkond) rõhutab iga otsuse puhul võlusõnana, et otsus tuleb teha teadmistepõhiselt. Teadusmaailm ei ole aga midagi homogeenset ja seetõttu ei ole ka teadlaste endi hulgas üksmeelt GMOde vajalikkuse ja riskide kohta. Selle kartulisordi puhul aga lähevad isegi kasvatamiseks loa andnud Euroopa toiduohutusametis teadlaste arvamused lahku.Üks on kindel – BASF võib tähistada eilset päeva šampusega. Kas otsus kellelegi veel kasulik on, on ebaselge.