Samasooliste abielu.

FOTO: SCANPIX

Tänasele küsitlusele vastanud arvasid suures enamuses, et Eestis ei seadustata samasooliste kooselu mitte kunagi.


Sellisel arvamusel oli 72,7 protsenti vastanutest.

17 protsenti arvas, et samasooliste kooselu seadustatakse lähiaastail ning 6 protsenti, et kümne aasta jooksul.

2,4 protsenti arvates võidakse samasooliste kooselu seadustada 50 aasta jooksul ning 1,9 protsendi arvates 25 aasta jooksul.

Tänasele küsimusele vastas 2055 inimest.

Kolumnist Iivi Anna Masso arvates on samasooliste kooselu registreerimise õigusel nii praktiline tähtsus kui ka moraalne mõõde: õigus olla avalikult tunnustatud iseendana.