Mart Nutt ja Jevgeni Ossinovski

FOTO: Pm

Kas Euroopa Liidu liikumine föderatsiooni suunas on Eesti huvides või mitte, selle üle väitlevad sel kolmapäeval Postimehe arvamusportaalis riigikogu liikmed Jevgeni Ossinovski (SDE) ja Mart Nutt (IRL).

Ossinovski kaitseb väidet, et euroliidu föderaliseerumine on Eesti huvides, Nutt aga vastupidist seisukohta. Debatti modereerib väitlusseltsi tegevjuht Margo Loor.

Väitlejad püüavad lahti selgitada, mis on föderatsiooni plussid ja miinused nii kogu Euroopa Liidu kui Eesti jaoks.

Eesti elanike seas läbi viidud Emori küsitluses jagunesid tulevikueelistused suhteliselt võrdselt kolme stsenaariumi vahel. 22 protsenti küsitletutest toetas rahvusriikide rolli tugevnemist ELis ning 21 protsenti ELi jäämist rahvusriikide ühenduseks, millele on antud lisaülesandeid. Veidi väiksem oli toetus ELi jätkamisele senisel kujul (18 protsenti). Eesti eliidi eelistatuim tulevikuvariant on ELi jäämine rahvusriikide ühenduseks, millele on antud täiendavaid ülesandeid. Teine eelistus oli euroliidu liikumine föderatsiooni suunas.

Esitage selle loo kommentaariumisse küsimusi mõlemale osapoolele!  Vastavalt Postimehe arvamusportaali tingimustele saab küsimusi esitada vaid eelnevalt end identifitseerides.

Online-väitlus algab kolmapäeval kell 10 mõlema poole avasõnade avaldamisega, kell 11.30 algab väitluse teine osa ehk online-intervjuu laadne iga paari minuti tagant uuenev ristküsitlus, mis peaks olema debati kõige põnevam etapp. Osapooled saavad seal küsida teineteiselt reaalajas küsimusi, samuti on koht lugejate saadetud küsimustele. Oma seisukohad võtab kumbki osapool kokku väitluse kolmandas osas ehk lõppsõnas.

Debatt valmib Postimehe, Eesti Väitlusseltsi ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse koostöös, olles neljas pikemast euroliidu-teemaliste debattide sarjast.