Urmas Seaver

FOTO: Peeter Langovits


Valitsus kiitis eile heaks ning saatis riigikokku maamaksuseaduse muudatuse, mis parlamendilt heakskiidu saamise korral muudab maamaksu tasumise karmimaks.

Tõsi on see, et maks ei suurene, kuid praegu on selle eest tasumine märgatavalt mugavam kui pärast muudatuse elluviimist. Nimelt saab praegu maamaksu tasuda kolmes osas ning paljud eramajade omanikud seda õigust usinalt ka kasutavad.Esimene osa on vaja tasuda 15. aprilliks, teine osa 15. juuliks ning kolmas osa 15. oktoobriks. Näiteks ühel tuttaval Tallinna krundiomanikul on maamaks 12 000 krooni aastas ehk ta tasub seda 4000 krooni haaval.Uus kord näeb aga ette, et maamaksu tasumiseks on kaks tähtaega. Uue korra kohaselt tuleks kuni 1000-kroonine maamaks ära maksta 31. märtsiks.Üle 1000-kroonise maksu puhul tuleb 31. märtsiks tasuda vähemalt pool maksusummast, kuid mitte vähem kui 1000 krooni, ning allesjäänud maksusumma tasutakse teiseks tähtpäevaks ehk 1. oktoobriks. See tähendab, et tuttaval tuleb nüüd juba märtsi lõpuks 6000 krooni välja käia.Riik tegi muudatuse kahe põhjendusega. Esiteks, et omavalitsused saaks raha rutem kätte. Rahandusministeerium loodab, et maamaksu hakatakse senisest enam tasuma tagasi saadud tulumaksu arvelt ja võlglasi nii palju enam ei teki. Elame, näeme.