Järjekorrad lasteaedades.

FOTO: Urmas Nemvalts

Haridus- ja teadusministeerium on valmis saanud eelnõuga, mis peaks vähendama lasteaedade järjekordi. Paberil see seda kindlasti teebki, kuid pole kuigi tõenäoline, et ka tegelikus elus.


Peamiste võimalustena, kuidas lühendada lasteaiajärjekordi, pakuvad haridusametnikud kaotada lasteaiarühmade vanusepiir ja kohustada omavalitsusi leidma kõigile soovijatele lasteaias vähemalt osaajaga koht.Kasvatajate hinnangul lubab seadus esimest teha juba praegu ning teise võimaluse soovijaid on liiga vähe, et see midagi aitaks.Lasteaiarühmade vanusepiirangu kaotamine tähendab ju liitrühmi ja neid võib luua juba praegu. Tõsi, eri vanuses laste hoidmine ühes rühmas sunnib kasvatajaid ka päeva põhjalikumalt planeerima, et see, kes peab varsti kooli minema, saaks selleks ettevalmistuse ning sellel, kellel veel aega, oleks samal ajal midagi muud põnevat peale hakata.Vähemalt Postimehe küsitletud juhatajad leidsid aga, et nende lasteaias saavad kasvatajad sellise ülesandega hakkama küll. Liiatigi toetab seda praktikat muu Euroopa kogemus – natuke suuremad ja natuke väiksemad omandavad vastastikku kiiresti erinevaid oskuseid.Niisiis on rühmade koostamist paindlikumaks muuta hea mõte, kuid seda saab teha juba praegu.Hoopis keerulisem on tagada osaajaga lasteaiakoht. Lasteaiakohta vajab vanem eelkõige selleks, et tööl käia. Arvestades, et enamik töid tehakse ikkagi päevasel ajal, arvestades, et isegi kui üks vanem töötab õhtuti, siis teine vanem on enamasti juba lapsega kodus, arvestades, et osaajaga töötamine on ka üldiselt Eestis üsna vähe levinud, ei olegi palju neid, kes sellist võimalust vajaksid või kasutada saaksid.Teoretiseerida pole siin isegi tarvis, lasteaiakasvatajad ütlevad, et päevaseks ajaks oleks osaajaga lasteaias käijaid küll, kuid seda teist, õhtust aega ei taha eriti keegi.Niisiis poleks sellestki muudatusest kuigi palju kasu. Pigem näeb see välja nagu ettekääne, hea võimalus hädalistele vanematele teatada, et näete, on teil ju lasteaiakoht, olge hoopis ise paindlikumad.Tegelikult on lasteaedade järjekordi lühendada imelihtne – selleks tuleb ehitada rohkem lasteaedu ja palgata kasvatajaid. Kuid et seda pole senini tegelikku vajadust lasteaia kohtade järele silmas pidades tehtud, siis pole ka säärastel, suuresti pseudolahendusi pakkuvatel eelnõudel kuigivõrd mõtet.