Marti Aavik

FOTO: Peeter Langovits

Tallinlane aastast 1978 kirjutas oma ajaveebis: «Meie pere otsustas, et ei toeta oma palgalt makstavate maksudega Keskerakonda ning otsime omale uue sissekirjutuse.» Interneti suhtluskeskkondades on alanud sel teemal elav väitlus. Pahameel linlaste raha propagandamasina katlas põletamise ja muude küsitavate tegevuste pärast pole kusagile kadunud.
On üpriski loomulik, et ennast kaotajatena tundvate valijate esimesed reaktsioonid on väga emotsionaalsed. Küsiks esmalt, kas uksi paugutades Tallinnast lahkumine võiks olla tulemuslik pahameele väljendamise viis.Edgar Savisaar sai 38 974 häält ehk 64 protsenti 60 536st Lasnamäel antud häälest. Umbes sama suur on olnud kogu Eesti aastane siseränne ehk kolimine ühe omavalitsuse piirest teise eriti aktiivse siserände aastatel (2002–2007). Väljaränne Tallinnast on vaid paaril aastal küündinud üle 8000 inimese. Kuna uusi inimesi kolib Tallinna ka juurde, siis sisserändajate ja väljarändajate vahe oli ses mõttes Tallinnale kõige nigelamal, 2006. aastal miinus 1524.Nende arvude taga on inimesed, kes kolisid Tallinnast lähivaldadesse, ja need, kes liikusid näiteks Ida-Virumaalt või Lõuna-Eestist Tallinna.On ebarealistlik oodata, et mis tahes üleskutse suudaks mõjutada rohkemat hulka inimesi, olgu või üksnes paberil, oma elukohta muutma kui tegelik valglinnastumine. Pealegi on terve hulk vajalikke igapäevateenuseid seotud kohaliku omavalitsusega – tegelikust peamisest elukohast erinev sissekirjutus kipub olema ebamugav.Oletame, et tõepoolest leiduks Savisaarele hääle andnutega võrdne hulk keskmist palka saavaid maksumaksjaid, kes elavad oma pettumuse välja Tallinnast «ära kolides». Sellega kaotaks linnaeelarve umbkaudu 500 miljonit krooni aastas. Paraku on linnaeelarvele ette näha suuremaid ja usutavamaid pauke ilma «kolimistetagi».Sissekirjutus vanaema juures maal oleks küll kahtlemata isiklik protesti märk, aga mitte eriti mõjus suures plaanis.Kampaaniameistrid kasutasid osavalt ära vastuolusid (ja nende algeid). Kas Tallinna valimiste võitja näitab üles suuremeelsust? Minu arvates mitte piisavalt. Edgar Savisaar pani küll oma ajaveebi teksti pealkirjaks «Keskerakonna võit on kõigi võit», aga sisust on lepituskäe pakkumist teisi erakondi toetavatele inimestele raske leida.Vastandamise peaks lõpetama, ütleb ta ühes lõigus küll, aga siis lajatab, et selle peaks lõpetama Ansip. On päris kahju, kui Savisaar ei näe endas hoolimata 38 974 lasnamäelase häälest võimalikku vastuolude tasandajat. Võiks ju vähemalt proovida!