Edgar Savisaar tähistamas valimisvõitu Tallinnas.

FOTO: Karli Saul/Jelena Rudi

Kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Eestis tervikuna kolmandiku ja Tallinnas kõigist häältest üle poole saanud Keskerakond jagas küll riigi aplodeerijateks ja ninakirtsutajateks, kuid fakt on, et Edgar Savisaare juhitud erakond on kohalikud valimised võitnud. Põhjuseid, miks üks partei sai pealinnas üksi rohkem hääli kui kõik ülejäänud erakonnad kokku, on juba nimetatud, kuid neist paar tasuks välja tuua.Esimese põhjusena võib näha suurenenud valimisaktiivsust just muukeelse elanikkonna hulgas. Tingimused selleks lõi 2006. aastal kaotatud nõue, mille järgi varem sai kohalikel valimistel oma hääle anda vaid see välismaalane, kes vähemalt viis aastat kohalikus vallas või linnas elanud on. Nõude tühistamine aga lõi olukorra, mida ei ole kunagi varem Eestis olnud: see tõi kohalikele valimistele uue valijaskonna.Seega oli praeguste valimiste puhul tegu esimesega, kus paljud siinsed muukeelsed elanikud said võimaluse arvamus valimiskastide juures välja öelda. Nii lisandusidki tavapärasele muukeelse elanikkonna toetusele nende hääled, kel pärast pronksööd avanes võimalus oma meelsuse väljendamiseks.On selge, et riigi toimimiseks on hädavajalik, et kõik siinelajad huvituksid toimuvast ja võtaksid aktiivselt riigi elust osa. Kuni teised erakonnad ei arvesta sellega, et Eesti pole vaid üherahvuseline ühiskond, jääbki Keskerakond valimisvõite noppima.Teist põhjust saab seostada majanduslangusega. Tänastel arvamuskülgedel märgib Rein Taagepera, et ajal, mil majandusel läheb hästi, läheb hästi ka paremerakondadel. Kui aga majandusel on kehvemad ajad, tõusevad enam esile vasakpoolset maailmavaadet esindavad parteid.Kuna võrreldes eelmiste valimistega on majanduslik olukord halvenenud, on muutumas ka valijate vaated ja eelistused. Olulisemaks tõusevad riigi- ja omavalitsuse poolsed toetused ja abimeetmed. Kuigi seda suunda peaks Eestis edendama sotsiaaldemokraadid, kerkis Tallinnas enne valimisi just Keskerakond tavavalija jaoks oma töö-, kartuli- ja küttepuude kampaaniaga esile.Keskerakonna võidu taga võib näha paradoksaalselt neidsamu paremerakondi, kes end jõuliselt Savisaarele vastandades tema erakonnast vasakpoolse partei kuvandit kujundada aitasid. Paradoksaalselt ka seetõttu, et Keskerakonda rangelt võetuna vasakpoolseks parteiks pidada ei saa.Ja lõpuks – ei suutnud ju, vähemalt Tallinnas, teised erakonnad praegusele linnavalitsusele selget alternatiivi ja programmi pakkuda. Selle asemel keskenduti vastandamisele, igaüks eraldi.