Ida Politseiprefektuuri Jõhvi politseiosakonna komissar Svetlana Safronova

FOTO: Politsei

Ida Politseiprefektuuri Jõhvi politseiosakonna komissar Svetlana Safronova kirjutab, et sai eelmisel nädalal Kohtla-Järve Tammiku gümnaasiumi põhikooli õpilastega projekti «Uimastiteta noorus» raames toimunud ennetusüritus-väljasõidul teada, et paljud noored on isiklikult kokku puutunud narkodiileritega, ent ei tea täpselt narkootikumide mõju organismile.

Kui vestluse alguses õpilastele esitatud küsimusele selle kohta, mida nad teavad narkootikumide kohta, vastati ühehäälselt, et kõike. Päeva lõpuks selgus, et lapsed teavad vaid pooltõde.

Selleks, et saada tagasisidet, kas ja kui palju narkootikumidest ja nende tarvitamisega seotud mõjudest teatakse, andsime lastele täitmiseks narkootikume, narkosõltuvust ja tarvitamise mõjusid puudutavad testid. Neid koos laste ja kolleegidega hiljem analüüsides selguski, et testi vastustest olid õiged vaid pooled.

Olgu siinkohal ära toodud ka näide: küsimusele, mil kombel tarvitatud narkootikum jõuab kõige kiiremini ajju, ei teatud vastust, et suitsetades.

Seejärel läksime narkootikumide kohta käivate müütide juurde ja arutasime läbi mitmed inimeste seas levivad valearusaamad: narkootikumid ei ole ohtlikud, kokaiin on rikaste ja ilusate pärusmaa, amfetamiini tarbinuna teen eksamid edukamalt ja nii edasi ja nii edasi.

Kui jõudsime müüdini, et narkodiiler on kergesti ja kaugelt äratuntav, selgus vastustest, et osa lapsi on ilmselt oma elus sel kombel elatist teenivate kurjategijatega suhelnud või neid vähemalt näinud. Osa õpilasi kinnitasid, et diiler ei pruugi tavainimesest kuidagi eristuda ja võib jätta igati sõbraliku ja korraliku inimese mulje.

Arutelu käigus sai politsei ülevaate lastele teadaolevast ja ühtlasi anda juhiseid, kuidas käituda erinevates situatsioonides - ka sellises, kus sulle narkootikume osta või proovida pakutakse.

Narkootikumide mõjusid ei teata

Üldlevinud ja pikka aega turul olnud narkootikumide nimetusi tunti, küll aga ei teatud seda, mil kombel nad organismile mõjuvad ja millist organit kõige enam kahjustavad.

Head lapsevanemad! Selge on see, et kuuludes oma lastega erinevatesse põlvkondadesse ja vahel ka nappiva teabe pärast, on raske vestelda narkootikumidest ja nendega seonduvatest probleemidest. Soovitan kõigil lugeda nõu ja abi saamiseks Tervise Arengu Instituudi koostatud narkootikumidealast veebilehte aadressil www.narko.ee - sealt võib leida olulist infot narkootikumide kohta.

Laste narkootikumide tarbimine on tõsine probleem ja selle ennetamiseks peavad oma panuse tegema kõik, kes laste kasvatamises-arendamises osalevad. Mis puudutab politseid, siis oleme koos oma kolleegidega noorsoopolitseist alati valmis nõu ja jõuga aitama, tulema kooli laste ja lastevanematega narkootikumide tarbimisega seonduvatest ohtudest ja mõjudest rääkima.

Head lapsevanemad, kuigi valdav osa lastest ei tarbi narkootikume, peame püüdlema selle poole, et lapsi narkootikumide võrku sattumast säästa.