Kui elektrit saaks osta meetri kaupa...

FOTO: Urmas Nemvalts.

Eesti Energia on jätnud endast üldiselt soliidse, edasipürgiva ja ambitsioonika ettevõtte mulje.

Jah, nad saavad küll alati kaela kriitikalaviini, kui kavas on elektrihinda tõsta. Pahameel aga vaibub, elektritarbijad lepivad.Viimasel ajal on see Eesti suurim ettevõte näidanud üles ambitsioone ka välisturgudel. Põlevkivivarusid noolitakse näiteks Jordaanias, kus soovitakse tootma hakata põlevkiviõli. Samuti on ettevõte juba mitu aastat hoidnud kätt pulsil Leedu uue tuumajaama projektil.Ja kõige selle ilusa ja ambitsioonika varjus toimuvad koduturul pesuehtsad sigadused, mis suunatud Eesti Energia kõige suurema tuluallika ehk siinsete tarbijate vastu. Ehk nendesamade inimeste vastu, kes nagunii võtavad iga järjekordset energiamonopoli hinnatõusu vastu kortsus kulmu ja sügava ohkega.Aastaid seadusevastaselt kontrollimata kilovatt-tunde lugenud 65 000 voolumõõtjat on tekitanud ehmatava segaduse, mis oleks mõistetav vast siis, kui tegemist oleks inimliku eksitusega. Praegu on aga tegu Eesti Energia teadliku sammuga, eesmärgiga vältida vananenud arvestite väljavahetamist, mis oleks läinud maksma miljoneid kroone. Asja teeb eriti kahetsusväärseks see, et tegelikult on elektriostjad arvestite vahetamise juba kinni maksnud – see sisaldub juba elektrihinnas. Teisisõnu, Eesti Energia on aastaid kasseerinud tarbijatelt raha teenuse eest, mida viimased pole senini saanud.Kuna elektrituru seaduse järgi on elektrit müüval ettevõttel kohustus mõõta täpselt ära müüdavad kogused, on tegemist otsese seaduserikkumisega.Aga seaduse mõju energiahiiule on sama naeruväärne nagu sääsehammustus elevandile. Praegune seadus võimaldab Eesti Energiat taatlemata elektriarvestite eest trahvida vaid 50 000 krooniga. Võib õigusega kahelda sellise trahvisumma mõjus ettevõttele, kelle eelmise majandusaasta puhaskasum oli 1,4 miljardit krooni.Kuna trahvi distsiplineeriv mõju on peaaegu olematu, siis on oluline, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium annaks energiahiiu juhtkonnale selge signaali, et suurus ei tähenda karistamatust.Selles, kas Eesti Energia täidab talle konkurentsiameti tehtud ettekirjutust ja vahetab probleemsed arvestid kiiremas korras välja, võib juba praegu kahelda. Nimelt esitas Eesti Energia Jaotusvõrk majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile taotluse muuta elektriarvestite taatlemist käsitlevat määrust nii, et aktsepteeritaks vanade arvestite kasutamist kuni 2013. aastani.