Pension.

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Palju on räägitud pensionäridest, ja ka töötavatest pensionäridest, kui ühest valusast probleemist ühiskonnas.
Töötavad pensionärid võib põhimõtteliselt jagada kahte gruppi. Ühed täidavad vähetasustatud ja suhteliselt mittehinnatud töökohti, kuhu noored inimesed eriti ei pürgi. Teised on panustanud oma teadmistesse, kogemustesse ja vastutustundesse ning neid on noorel raske asendada. Sellised inimesed töötavad enamasti erasektoris ja oleks väär arvata, et siin peetakse tööl halbu ja nõrku. Mina tunnen end sellesse teise grupi kuuluvana. Minu töötamise eest makstakse riigile kõik maksud. Pensionina maksab riik minule tagasi umbes 55 protsenti minu poolt ja pealt maksud maksudest. Niisiis, korralikult töötav pensionär ei vaja seaduses ettenähtud pensioni saamiseks teiste töötajate rahalist abi. Samuti ei vaja pensionär sotsiaaltoetustest koolitustoetust, eluasemetoetust ega vanemahüvitist. Küll aga vajab töötav pensionär arstiabi, nagu teisedki inimesed.Ma usun, et siin on materjali mõtlemiseks küllaga. Kahtlemata tuleb aeg, kus pensionär peab töötamise lõpetama. Kuid kuni pensionär töötab, on temast riigile abi.