Illustreeriv pilt lõhest, mis tekib, kuna pensionid ei liigu rasketel aegadel sotsiaalmaksu laekumistega samas rütmis.

FOTO: Lennart Rikk

Varase pensioni võiks asendada kindlustus


Poliitikute tähtsaimaks aruteluaineks on viimasel ajal kujunenud väitlus sotsiaalkulutuste, sealhulgas paratamatult ka pensionide suuruse ning indekseerimise süsteemi üle. Pensioniea võimalikust tõstmisest, samuti väga valusast poliitilisest otsusest, on samuti pikka aega kõneldud.Kuid Eestis on ka tuhandeid nii-öelda noori pensionäre, kes kasutavad õigust kuni kümme aastat tavapärasest varem riigi ülalpidamisele minna. Kindlasti ei annaks sellise soodustuse äravõtmine riigikassasse hiigeltulu, kuid selle jätkumise mõttekuses praegusel kujul on kõigiti põhjust kahelda.Tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade, mis annavad õiguse jääda soodustingimustel vanaduspensionile, loetelu kinnitas valitsus määrusega 16. juulil 1992 (!). Nimekiri vajaks üle vaatamist nii või teisiti, sest Eesti NSV juurtega dokumendis on ära toodud kümneid ametikohti, mida Eestis tõenäoliselt enam ammuilma ei ole.Euroopa Liidu liikmesriik Eesti on liikunud kogu aeg tööohutuse parandamise suunas. Meil on olemas vastav riiklik ametkond, tööinspektsioon, kelle ülesanne on järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle. Ka tänases Postimehes kinnitab inspektsiooni osakonnajuhataja, et põhimõtteliselt on iga töökohta tänapäevastes tingimustes võimalik muuta selliseks, et see ei oleks oluliselt tervistkahjustavam tööst kontorilaua taga.Kuid võib-olla tuleks nimekirja hoopis laiendada? Miks ei võiks siis soodustingimustel pensionile saada ka näiteks rahvusvahelisel tasemel tippsporti teinud kergejõustiklane, kes riigile au ja kuulsust toonud, kuid pidanud seetõttu oma parimad aastad treeningutele pühendama ja kõige selle juures kahtlemata ka oma tervise ohtu seadnud? Muide, ka suletud ruumis päev läbi arvutiga töötavatel inimestel on oma kutsehaigused. Sel viisil jõuab arutelu kiiresti absurdini – elamine on üldse kahjulik ja lõpeb surmaga.Varase pensioni asemel võiks teatud ametitele välja töötada oma kindlustuse, kuid mõistagi tekib sellisel juhul küsimus, kes kannab kulud. See on juba täiesti omaette teema, mis praeguse nimekirja kaotamisel või põhjalikul ümbertegemisel tuleks kindlasti läbi kaaluda.Nii-öelda noorte pensionäride süsteemist rääkides võiks teha veel ühe laiema üldistuse. Suure majanduskasvu aastatel ei vaevunud keegi kopikat korjama ning küllap külvatakse raha lennukilt mõneski kohas, kui peaministri kunagisi sõnu kasutada. Ilmselt on riigil veel kuludesse kirjutatud jäänukeid, mis tuleks värske pilguga uuesti läbi vaadata.