Süüria kodusõja poolte vahel pole kerge valida. Keemiarelva kasutamise kuulutas punaseks jooneks USA president Barack Obama ise, ent nüüd, kui see piir on ületatud, otsib ta ometi Süüria valitsusvägede ründamiseks laiemat toetust.Kogu läänemaailma jaoks on tegu ülimalt keerulise valikuga huvidest lähtuvate ning õiguslike ja moraalsete argumentide segadikus. Ilmselt käidi keemiarelva kasutamine lääneriikide sekkumise lävena esiteks välja lootuses, et Bashār al-Asad hoidub kasutamast seda peamiselt tsiviilelanikkonda kahjustavat relva, ning teisena õigustuseks, miks ei sekkutud Süüria vägagi verisesse kodusõtta juba varem.

Nüüd on keemiarelva kasutamine ning enam kui tuhat selle tõttu hukkunut fakt. Seni avalikult teadaolevad asjaolud viitavad sellele, et keemia­rünnaku panid toime Bashār al-Asadile alluvad väed. Samas pole täielikult välistatud, ehkki on asjaolusid arvestades väheusutav, et rünnaku korraldas mõni mässuliste grupeering lootusega nii provotseerida lääneriike Süüria kodusõtta sekkuma.

Kas, millal täpselt ja kuidas rünnata oma rahva vastu keemiarelva kasutanud Süüria valitsusvägesid, on küllap üks raskemaid otsuseid, mis USA presidendil Barack Obamal oma senise ametisoleku ajal on tulnud vastu võtta. Ta on selle otsuse tegemise suunanud Kongressile, kus vastav hääletus toimuma peaks järgmise nädala esmaspäeval. Arvestades nii USA liitlaste reaktsioone kui ka USA sisepoliitiliselt lahknevaid arvamusi on mõistetav, et Obama ootab otsusele võimalikult laia toetust. Järgneva nädala jooksul peaks valmima ka pärast keemiarünnakut Süürias käinud ÜRO ekspertide raport, mis lisab loodetavasti maailma avalikkuse jaoks selgust.

Kas rünnata Süüria valitsusvägesid või mitte? Eeldades, et just valitsusväed panid toime keemiarünnaku, on lääneriikide jõuline reaktsioon vajalik. Seda selleks, et hoida ära teisi samasuguseid rünnakuid valitsusvägede poolt ja kaitsta sellega tsiviilisikuid. Samas pole Süüria ulatuslike keemiarelvavarude sattumine mässuliste kontrolli alla sugugi soovitav tulemus.

Sõjanduseksperdi sõnul, kellega Postimees konsulteeris, oleks kahe poolega konfliktis kõige loomulikum rünnata üksusi, kes on suutelised keemiarelva kasutama, sest ladusid pommitades pole võimalik välistada tsiviilohvreid. Samas on Süüria mässuliste poole üle läinud piisavalt asjatundlikke ohvitsere, nii et nad suudaksid keemiarelva oskuslikult kasutada. Süüria keemiarelvavarude hävitamine õhulöökidega on mõistlik poliitiliselt ja võimalik sõjaliselt. Viimast vaatamata sellele, et al-Asadil on varude ümberpaigutamiseks terve nädal.