Online-väitlus: Jaan Sõrra ja Silvia Lotman

FOTO: Pm

Online-väitluse ristküsitluse osas peab põllumajandutoetuste mahetootmisele suunamist kaitsev Silvia Lotman vastama kiirelt ja konkreetselt oponendi teravatele küsimustele. Samasuguse risttule all on ka teine osapool, Jaan Sõrra. Küsitlus on interaktiivne ehk artikkel täieneb ligi pooleteise tunni jooksul iga mõne aja tagant!