Hardo Aasmäe FOTO: Peeter Langovits

Kas pagulasel peab olema õigus oma perega taasühineda ning pereliikmed kodumaalt uude elukohta järele tuua või mitte? Sel teemal debateerivad sel neljapäeval, rahvusvahelisel pagulaspäeval Postimehe arvamusportaalis Johannes Mihkelsoni keskuse pagulaste ja varjupaigataotlejate tugiteenuste juht Juhan Saharov ja Eesti Entsüklopeedia peatoimetaja Hardo Aasmäe.

Saharov kaitseb online-debatis väidet «Pagulasel peab olema õigus oma pere järele tuua» ning Aasmäe esindab vastupidist seisukohta.

Esitage selle loo kommentaariumisse küsimusi mõlemale osapoolele! Lubatud on ka anonüümsed küsimused, kuid eeldame viisakat keelekasutust!

Online-väitlus algab neljapäeval kell 10 mõlema poole avasõnade avaldamisega, seejärel saab jaataja ehk Saharov võimaluse kiireks vaherepliigiks.

Kell 11.30 algab juba väitluse teine osa ehk online-intervjuu laadne iga paari minuti tagant uuenev ristküsitlus, mis peaks olema debati kõige põnevam etapp. Osapooled saavad seal küsida teineteiselt reaalajas küsimusi, samuti on koht lugejate saadetud küsimustele. Oma seisukohad võtab kumbki osapool kokku väitluse kolmandas osas ehk lõppsõnas.

Seekordne väitlus on viimane osa pagulasteemaliste debattide sarjast, mida korraldatakse koostöös Eesti Inimõiguste Keskusega. Projekti toetavad siseministeerium, Euroopa Pagulasfond ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR). Debatti modereerib Herman Kelomees Eesti Väitlusseltsist.

Eesti Väitlusseltsi ja Postimehe arvamusportaali korraldatavate online-väitluste eesmärk on muuta arutelu erinevatel ühiskonnas aktuaalsetel teemadel sisulisemaks ning argumenteeritumaks.