Eesti Keele Instituudi direktor Urmas Sutrop FOTO: Toomas Huik

Kas neeger on eesti keeles halvustav sõna või mitte? Sel kolmapäeval väitlevad Postimehe arvamusportaalis sel teemal Eesti Keele Instituudi juht Urmas Sutrop ja Keelehooldekeskuse koordineerija Egle Pullerits.

 

Sutrop kaitseb väidet: «Neeger on üldjuhul halvustav sõna» ja Pullerits oponeerib sellele.

Sügisel ilmuvas ÕSis pole enam sõna «neeger» juures täiendust selle neutraalsuse kohta. Debatis püütakse selgemaks saada sõnade varjundid, neutraalsus ja inimeste «sildistamine» üldnimetajate alla. Millal muutub üks sõna halvustavaks, mille alusel sõna neutraalsust hinnatakse ning kuivõrd muudab eestikeelset kultuuriruumi välismaalaste, võõrkeelsete inimeste tõlgendus?

Esitage selle loo kommentaariumisse küsimusi mõlemale osapoolele! Lubatud on ka anonüümsed küsimused, kuid eeldame viisakat keelekasutust!

Online-väitlus algab kolmapäeval kell 10 mõlema poole avasõnade avaldamisega, seejärel saab jaataja ehk Sutrop võimaluse kiireks vaherepliigiks.

Kell 11.30 algab juba väitluse teine osa ehk online-intervjuu laadne iga paari minuti tagant uuenev ristküsitlus, mis peaks olema debati kõige põnevam etapp. Osapooled saavad seal küsida teineteiselt reaalajas küsimusi, samuti on koht lugejate saadetud küsimustele. Oma seisukohad võtab kumbki osapool kokku väitluse kolmandas osas ehk lõppsõnas. Debatti modereerib Herman Kelomees Eesti Väitlusseltsist.

Seekordne väitlus on neljas osa pagulasteemaliste debattide sarjast, mida korraldatakse koostöös Eesti Inimõiguste Keskusega. Projekti toetavad siseministeerium, Euroopa Pagulasfond ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR). Debatti modereerib Herman Kelomees Eesti Väitlusseltsist.