FOTO: Sirp

Homne Sirp analüüsib värkset inimarengu aruannet, juttu tuleb ka robotite arhitektuurist, ühest hiljutisest intrigeerivast doktorikaitsmisest ning liiglihata teatrikeelest.

Seekord päevakorral:

Vaateid inimarengu aruandele: Anu Realo, Martin Mölder, Kaarel Tarand. Kuidas lugeda terve mõistuse vihikuid, kust ja miks on juurde tulnud sotsiaalset kapitali? Miks ei ole demokraatial lõpp-punkti?

Teadus peab julgema kahelda ka kindlalt kanda kinnitanud teadusideedes – entroopia näide.

Kultuuri olemus ei mahu Exceli tabelisse.

Miks ei saanud promovendist doktorit?

Tagasivaade buumiaja arhitektuurile, robotite arhitektuuri-ideed.

Chalice, Hellerma, Malin ja Liksom, Delerm ja Karm.

Kontserdid, filmid ja näitused.

Juan Mayorga õpetab kõnelema liiglihata teatrikeeles.

Popstaar Ingels arhitektuuriteatris.

Sirbiga kaasas Diplomaatia.