Mare Taagepera

FOTO: Teet Malsroos / Õhtuleht

In Memoriam Mare Taagepera 16. V 1938 – 24. IV 2013

Tartu Ülikool langetab sügavas leinas pea. Meie seast on lahkunud hinnatud ja kallis professor Mare Taagepera. Olles orgaanilise keemia professor, tegeles ta viimastel aastakümnetel õpetamis- ja haridusküsimustega ning rääkis aktiivselt kaasa kodanikuühiskonna kujundamisel. Mare Taagepera suri 24. aprilli varahommikul 2013. Ta maetakse eestlaste matusepaika Hollywood Hillsis Los Angeleses.

Mare Taagepera (Rünk) sündis 15. mail 1938 Narvas. 1944 põgenes ta Eestist koos emaga ning alates 1951. aastast elas USAs. 1960–1961 alustas ta õpinguid Helsingis ning 1970 kaitses Pennsylvania ülikoolis doktorikraadi, 1971 alustas õpetamist California ülikooli Irvine’i harus. Aastast 1996 oli Mare Taagepera Tartu ülikooli külalisprofessor. Tal oli 23 teaduslikku publikatsiooni keemias, neli publikatsiooni Balti keskkonnaolude kohta 1980. aastail ja kümme teadushariduse alal.

1982–1996 organiseeris Mare Taagepera California ülikoolis teadushariduse programmi, saades mitmeid auhindu ning nõustades sel teemal osariiki ja Washingtoni. Ka Tartus alustas ta avastusõppe juurutamisega.

Lisaks silmapaistvale teadlaskarjäärile oli Mare Taagepera aktiivne ja tegus ka Eesti pagulasühiskonnas. 1970. aastail alustas ta Los Angeleses loenguid «Metsaülikool Läänerannikul» ning laiendas hiljem metsaülikooli mõtet pagulastelt kodueesti noortele, algatades Eestis iga-aastase metsaülikooli Käärikul.

Olles üliõpilaskorporatsiooni Filiae Patriae liige, aitas ta 1990. aastail korporatsiooni maja ostmisel ja konverentside korraldamisel. Alates 1994. aastast veetsid nad abikaasa Reinuga võimaluse korral poole aastast Eestis.

Mare Taagepera töid ja tegemisi on hinnatud vääriliselt, ta on saanud mitmeid auhindu, olnud haridusteemade alal nõuandja nii Washingtonis kui ka koduosariigis ning saanud Eesti Vabariigi presidendilt Valgetähe III klassi teenetemärgi metsaülikooli ja avastusõppe arendamise eest.

Tartu Ülikool jääb mäletama Mare Taagepera mitmekülgset ja laiahaardelist tegevust ning tema sõbralikku ja rõõmsat olekut kaasarääkijana nii teaduses kui ka kogu ühiskonnas.

Mare Taagepera jäävad leinama abikaasa Rein, lapsed Tiina, Salme ja Jaan seitsme lapselapsega.