Feliks Undusk

FOTO: Arno Saar / Õhtuleht

Endine poliitik ja ajakirjanik Feliks Undusk kutsus täna riigikogus loomeliitude pleenumi ühisüritusel ületama lõhet Rahvarinde ja Eesti Kongressi vahel.

Juba ligi 22 aastat käib võitlus, kes tõi Eestile vabaduse, kas ERSP ja Eesti Kongress või Rahvarinne. Laar ei maini oma ajalooõpikus Savisaart, Savisaar siunab raamatus «Peaminister» Laari. Riik ei tee Rahvarinde juubelist väljagi ega taha seda ära märkida.

Tegelikkuses tõid vabaduse Rahvarinne ja Eesti Kongress käsikäes, mõlema osa oli asendamatu. Kui võrrelda autoga, siis Rahvarinne oli mootor ja Eesti Kongress oli selle auto rool. Lõpetagem lõpuks vägikaikavedu, hoiame päevapoliitika ja ajaloo lahus meie oma vaba Eesti nimel!