Reimo Mets

FOTO: Liis Treimann

Nii nagu geid ei saa muuta heteroks, ei muutu ükski hetero geiks põhjusel, et see on moes, kirjutab kristlasest jurist ja geiaktivist Reimo Mets Postimehe arvamusportaalis vastuseks viimase aja konservatiivsetele mõtteavaldustele.

18. märtsil kirjutas EELK Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Kristjan Luhamets Postimehe arvamusportaalis palju vastukaja tekitanud moraali ja kristliku traditsiooni käsitleva artikli, millele vastas omakorda kolm päeva hiljem ironiseerivas toonis vana testamendi teemalise artikliga Jevgeni Krištafovitš.

Ma ei sea kahtluse alla kummagi autori väiteid, sest kombeks ja heaks tavaks on tsiteerida piiblit muutmata kujul. Piiblis toodu tõlgendamine on aga tõepoolest enim maailmas kirgi kütnud temaatika.

Kristlasena ei saa ma aga aru, kust tuleb see pime viha uskujate poolt – mitte näha oma ligimest ja allutada kõik teisitimõtlejad oma uskumusele. Inimese seksuaalne eelistus ei ole muudetav – samamoodi nagu ei ole geid muudetavad heteroteks ei muutu ükski hetero geiks, sest see on kas moodne, lahe või popp. Taolised tagurlikud mõtted on emotsionaalsed vastuväited, mis ei põhine ühelgi tõendil.

Samamoodi ei aita raamatulugemine või psühholoogikülastus muuta inimese seksuaalset suundumust. Taolised väärarusaamade levitamised on inimese mina mahasurumine ja indiviidi kahjustav. Paljudel juhtumitel pöördumatute tagajärgedega.

Viimasel ajal on veel üks teine väärväide levinud, et kedagi ei saa panna end vägisi armastama. Ükski seksuaalvähemus ei ole kunagi nõudnud enda armastamist. Ainus, mida küsitakse, on võrdne kohtlemine. Miks arvatakse, et heteroseksuaalne sättumus annab mulle rohkem õigust olla võrdsem?


Kahtlemata oleme me kristlastena ka teadlikud, et piibel see koosneb kahest testamendist – uus ja vana. Meie, kristlased, tunnistame ju Jeesuse õpetust. On ju meie Kristus (Messias) Jeesus Naatsaretist.

Jeesuse õpetus on kirjas uues testamendis. Matteuse Evangeeliumis on kirjas nii: «Jüngrid ütlesid talle: kui naisevõtmisega on lugu nõnda, siis on kasulikum jätta abiellumata.» Tema aga ütles neile: «Seda sõna ei taipa igaüks, vaid ainult need, kellele antakse. On ju abieluks kõlbmatuid, kes on nõnda sündinud emaihus, ja on kohitsetuid, kes on inimeste kohitsetud, ja on kohitsetuid, kes on ise end taevariigi pärast kohitsenud. Kes suudab taibata, taibaku!» [Matteuse 19; 10-11-12]

Meie, kristlased, ei nõua, et Jeesus osanuks tarvitada sõnu «gei» või «lesbi». Sõna «kohitsetud» all mõtles ta ehk hoopis neid, kes ei saa tavalisel kombel abielluda või ei saa enamuse kombel soetada lapsi. Kuidas ka poleks, aga Jeesus kuulus kindlasti nende hulka, keda ta kohitsetuteks tituleerib.