Jüri Ratas FOTO: Eleri Lõhmus

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kiitis regionaalministrit haldusreformiga jätkamise eest, aga kutsub üles keskenduma ka omavalitsuste tulubaasile ja neile pandud ülesannetele.

Tunnustan regionaalminister Siim Kiisleri pingutusi ja arutelu algatamist. Haldusreform ei tohi olla mehhaaniline valdade ja linnade sundliitmine, vaid põhjalikult läbimõeldud protsess, mis aitab tõsta kõigi Eesti inimeste heaolu.

Ennekõike tuleb üle vaadata seadusega omavalitsustele pandud ülesanded ja nende vastavus omavalitsuste eelarvelistele võimalustele. Praegu ei ole kohalikel omavalitsustel võimalik oma rahalist olukorda märkimisväärselt kujundada ega suunata. Kohalikud maksud moodustavad kõigest ühe protsendi omavalitsuste eelarvelistest maksutuludest, ülejäänud 99 on riigijuhtide otsustada. See olukord on omavalitsuste autonoomia tagamise seisukohalt lubamatu.

Eestimaa Linnade ja Valdade Üldkogu rõhutas juba 2012. aastal vastu võetud deklaratsioonis, et riigil tuleb taastada omavalitsuste tulubaas kriisieelsele tasemele ning tugevdada kohalike omavalitsuste otsustusõigust ja finantsautonoomiat.