Vabamüürlikud sümbolid.

FOTO: SCANPIX

30 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) vaimulikku on pöördunud kiriku juhtkonna poole palvega keelustada vaimulike kuulumine vabamüürlikku organisatsiooni, kuna see on kokkusobimatu vaimuliku ametiga ja tekitab palju segadust nii EELK vaimulike kui ilmikute seas ning võõristust ja eelarvamusi Eesti ühiskonnas tervikuna.

Eilses ajalehes Eesti Kirik avaldatud pöördumine on adresseeritud peapiiskop Andres Põderile, piiskop Einar Soonele ja EELK konsistooriumi liikmetele.

25. veebruariga dateeritud pöördumise tekst on järgmine:

«Meie, käesolevale pöördumisele alla kirjutanud EELK ametikandjad, leiame, et kuulumine vabamüürlaste organisatsiooni on kokkusobimatu vaimuliku ametiga, kuna tekitab palju segadust nii EELK vaimulike kui ilmikute seas ning võõristust ja eelarvamusi Eesti ühiskonnas tervikuna.

Karjase ja karja vaheline usalduslik suhe on eelduseks Hea Sõnumi kuulutamisele. Vaimulikud on Kristuse käskjalad (2Kr 5:20) ja hingekarjased, kelle tööle Jumala riigi heaks ei tohi saada takistuseks töövälised suhted ja sidemed.

Palume EELK juhtkonda hoida Kiriku õpetuse puhtust ja head korda Jumala rahva seas ja ühemõtteliselt keelustada vaimulike kuulumine vabamüürlikku organisatsiooni.»

Pöördumisele on alla kirjutanud näiteks EELK Tartu praost Joel Luhamets, Valga praost Vallo Ehasalu, Saarte praost Veiko Vihuri ning Pärnu praost Enn Auksmann.

Veel on dokumendile oma allkirja andnud Raivo Asuküla, Eenok Haamer, Arne Hiob, Jaanus Jalakas, Aare Kimmel, Kalju Kukk, Tiit Kuusemaa, Arvo Lasting, Lev Lekarkin, Rando Lillepa, Kristjan Luhamets, Hannes Nelis, Toomas Nigola, Raigo Ojamets, Arvet Ollino, Ivo Pill, Aivo Prükk, Mehis Pupart, Harri Rein, Marek Roots, Kristjan Simson, Randar Tasmuth, Tõnu Taremaa, Tauno Teder, Illimar Toomet ja Anti Toplaan.

Veebruari keskel ilmusid ajakirjandusse etteheited, et mitmed kõrged luteri kiriku vaimulikud Eestis kuuluvad vabamüürlaste loožidesse. Tallinna praost Jaan Tammsalu tunnistas vabamüürlaste organisatsiooni kuulumist ega näinud selles midagi problemaatilist.

«See, kui Itaalia vabamüürlus on ennast katoliku kirikuga vastandades rikkunud selle kirikuga suhted, ei tähenda, et meie siin maal peaksime sama suhtumise üle võtma,» leidis Tammsalu.