Toomas Kivimägi FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Pärnu linnapea Toomas Kivimägi sõnul on idee rajada suvepealinnast Viljandi kaudu Tartusse viiv raudtee Tallinna-kesksuse vähendamise seisukohalt hea mõte, kuid asustustihedust ja rahakotti arvestades ebarealistlik.

Otse loomulikult oleks vahva sõita rongiga Pärnust Viljandisse või Tartusse. Just sarnane soov on ka Pärnu maakonna arengukavasse sisse kirjutada. Paraku pole kõik unistused realistlikud. Arvestades meie rahvastikutihedust tuleb meil teha valikuid ja teha neid rohkem, kui selles osas peavad end piirama arvult suuremad ja ennekõike tihedamini asustatud piirkonnad.

Meie selge esimene valik on Rail Baltic. See asetab nii Eesti kui ka Pärnu kvalitatiivselt täiesti uude ja paremasse olukorda, tõstab meie konkurentsivõimet ja kättesaadavust. See leevendab kindlasti muuhulgas Via Baltica koormust, ent see ei tähenda seda, et vajadus ka Via Baltica rajamiseks neljarealiseks Tallinna ja Pärnu vahel ära langeks. Seda enam, et Rail Balticu reaalset ehitust vaid austatakse järgmise ELi finantsperioodi (2014-2020 raames).

Valmimine jääb ehk aastatesse 2022-2023. Jämedalt kümne aasta pärast! Ehk ka Via Baltica laiendamine on meie jaoks eespool. Laual on ka Pärnu regionaallennujaam oma vajaduste, võimaluste ja unistustega.

Kokkuvõttes: vahva mõte, mis meeldib nii mulle kui usun, et ka tuhandetele ehk isegi kümnetele tuhandetele pärnakatele, ent asetades selle unistuse kõrvuti teiste vajaduste ja võimalustega, siis jääb see idee järgmiste põlvkondade lunastada. Minu arvates. Aga mõttemaailma muutmise ja Tallinna-kesksuse vähendamise kontekstis oli seda lugu igati hea lugeda.

Ajakirjanik Rivo Veski tegi eile Postimehe arvamusportaalis ettepaneku, et Rail Balticu rajamise ja Haapsalu-raudteeliini taastamise valguses võiks arutada ka Pärnust läbi Viljandi Tartusse viiva raudtee loomist. Tema sõnul on see arendus oluline muuhulgas selleks, et maa inimestest, eelkõige noortest, pealinna tühjaks ei jookseks.

Postimees küsis ka oma lugejatelt gallupis, mida nad ideest arvavad, ning täna hommikuse seisuga leidis koguni 79 protsenti, et taolist raudteed on väga vaja (3490 vastanut). 14 protsenti vastajatest pidas pakutut liiga kalliks ning 8 protsenti jäi kahe vahele, märkides, et nende seisukoht sõltub Rail Balticu käekäigust.