FOTO: Illustratsioon: Eero Barndõk

Kodanik Ülo Reim soovitab Rahvakogus keelata riigikogu liikmetele kuluhüvitise eest isiklikuks otstarbeks asjad ostmine. Mida arvad sellest mõttest sina?

Kuluhüvitise eest isikliku sõiduki liisimine ja hiljem välja ostmine on riigieelarve raha ebaseaduslik kasutamine. Kui iga ettevõtja, kes peab oma tegevusega üleval ka riigikogu saadikuid, peab tõestama ametisõiduki kasutamisel tegelikku sõidu eesmärki ja seda mitte tehes peab tasuma erisoodustusmaksu, siis riigikogulane võib teha riigi rahaga, mida soovib.

Ettepanek: riigikogu liikme kulud tuleb allutada sama rangetele seadustele, nagu seda on kehtestatud ettevõtjatele.

Postimehe arvamusportaal avaldab Rahvakogu arutelu laiendamiseks Eesti Koostöö Kogu loal iga selle rahvaalgatuse teemarühma populaarseima ettepaneku. Reedel kella 14.30 seisuga oli ideel Rahvakogu keskkonnas 188 pooldajat ja 1 vastast. Oma eelistuse väljendamiseks peavad inimesed seal end ID-kaardi või mobiil-ID abil tuvastama.