Rahvakogu veebileht

FOTO: Rahvakogu.ee

Kodanik Laur Lõhmus soovitab Rahvakogus käivitada portaal, kus kodanikud esitavad Eesti elu arendamise ettepanekuid, valivad ise parimad neist välja ning seejärel peab valitsus või linnavalitsus soovitu arutlusele võtma. Mida arvad sellest mõttest sina?

Reykjavikis töötab suurepäraselt linna kodanikuportaal, kus iga kodanik saab teha linnaelu arendamise osas ettepanekuid. Iga kuu saavad kõik kodanikud eelmise kuu ettepanekute üle hääletada ning 5 enim hääli kogunud ettepanekut võetakse reaalselt linnavalitsuses arutusele – mis iganes nende sisu ka ei oleks.

See on äärmiselt positiivselt mõjunud ja elanikkonda suurel määral aktiviseerinud – kaasa mõtlema, kaasa otsustama.

Sarnane süsteem võiks toimida ka kõigis Eesti linnades – ning miks mitte ka riigi tasandil. Varieerida võib hääletamise ja esitamise aegu ning ka rakendatavate ideede hulka, aga garantii, et populaarsemad ideed ka reaalselt ära tehakse, nakatab ja tõmbab inimesed kaasa mõtlema.

Postimehe arvamusportaal avaldab Rahvakogu arutelu laiendamiseks Eesti Koostöö Kogu loal iga selle rahvaalgatuse teemarühma populaarseima ettepaneku. Reedel kella 14.30 seisuga oli ideel Rahvakogu keskkonnas 231 pooldajat ja 2 vastast. Oma eelistuse väljendamiseks peavad inimesed seal end ID-kaardi või mobiil-ID abil tuvastama.