Тийна Кауквере

FOTO: SCANPIX

Meie riigi õigusloome on toetanud arengut, kus Tallinnal on teiste omavalitsustega võrreldes mõõtmatult suurem majanduslik mõjuvõim, suurim töökohtade arv territooriumil.

Selle tulemus on paraku ka olukord, kus suurim ja vahel ka ainus võimalus tööd saada on Tallinnas, ka neil, kes on mõne teise omavalitsuse elanikud.

See ei puuduta ainult Harjumaal elavaid inimesi. Tallinnas käiakse tööl isegi saartelt ja kaugemalt mandriosast, rääkimata Rapla-, Järva-, Lääne- või Virumaast. Selle tõestuseks võib tuua kasvõi fakti, et suurem osa riigiasutusi on kolinud suurlinnadesse, kuhu osa ametnikke sõidab tööle naabermaakondadest või kaugemaltki.

Paljud sõidavad pealinna tööle iga päev, kasutades muu hulgas ka Tallinna ühistransporti. Kui tööealine elanikkond elavdab Tallinna majandust pealinnas töötades, igapäevaseid oste tehes ning kohvikutes lõunatades, siis vastutasuks nõuab Tallinn, et teisest omavalitsusest tööle sõitval inimesel tuleb maksta ühistranspordi eest, mis on tallinlastele tasuta.

Eeldame küll, et oleme kõik siin riigis võrdsed, aga omavalitsuste võimalused on kõike muud kui võrdsed. Tallinn on suur ja võimas omavalitsusüksus ning saab pakkuda tasuta hüvesid, mida enamik valdasid sellisel kujul kunagi teha ei saa. Ometi maksavad tulumaksu, millest osa kantakse omavalitsuse tuludesse, oma sissetulekutest sama palju nii pealinna kui ka teiste omavalitsuste elanikud. Tallinlased ei tasu lisamaksu ühistranspordi ülalpidamiseks.

Eelnevat arvesse võttes näib sellest aastast pealinnas rakendatud tasuta ühistranspordisüsteem minule ebaõiglane. Sissekirjutuse põhjal tehtavad soodustused või täiesti tasuta andmine diskrimineerivad tööealist elanikkonda, kes olude sunnil pole leidnud tööd omavalitsuses, kuhu ollakse sisse kirjutatud. Selliseid inimesi on teatavasti väiksel Eestimaal väga-väga palju.

Piinlik on säärane elanikel vahetegemine just Tallinna poolt, mida, ma loodan, võib veel pidada meie kõigi pealinnaks, mitte riigiks riigis.

Kui eesmärk on ühistranspordi eelis­areng ja autode kasutamise vähendamine Tallinnas, siis on loogiline anda ühistranspordis tasuta sõitmise võimalus ka neile, kellel praegu pole võimalust kaaluda, kas kasutada tasuta ühistransporti või autot.

Nii riigile kui ka Tallinnale on pikemas perspektiivis halvim, kui kogu see asi tuleneb vaid eesmärgist võita tänavu toimuvad kohalikud valimised.