Urmo Kübar

FOTO: Erakogu

Kodanikuaktivist Urmo Kübar tegi Rahvakogus ettepaneku, et valimiskampaaniate ajal võiks keelata poliitreklaami ka teles ja raadios. Mida arvate sellest ideest teie?

Teen ettepaneku laiendada praegu kehtivat poliitilise välireklaami piirangut valimiskampaaniate perioodil ka valimisreklaamidele teles ja raadios.

See aitaks:

1) vähendada vajadust erakondade riigieelarvelise rahastamise järele, sest valimiskulutused on erakondade üheks suuremaks kuluks, sellest omakorda suurima osa moodustavad reklaamikulud;

2) luua võrdsemad võimalused valimistel osalevatele nimekirjadele oma sõnumite tutvustamiseks, sest väheneb raha tähtsus kampaanias;

3) panna erakondi rohkem panustama vahetule suhtlemisele valijatega kohtumiste, debattide jms kaudu, mis võimaldavad sisukamat ja kahepoolset suhtlemist, erinevalt klippidest ja plakatitest;

4) kaitsta inimest soovimatu reklaami eest, sest väli-, tele- ja raadioreklaamid on kõige raskemini välditavad (internetis saab kasutada AdBlocki, sotsiaalmeedias blokeerida soovimatuid reklaame jagavaid kontakte, valimisüritustele mitte minna, postkastile panna reklaami keelava sildi, tänaval jagatavatest flaieritest keelduda, ajalehtedes ja ajakirjades reklaamiküljed edasi keerata).

Oma sõnumite levitamiseks teles ja raadios jääksid kandidaatidele debatisaated, kus osalemiseks on kõigil kandideerivatel nimekirjadel ja üksikkandidaatidel võrdsed võimalused.

Vastuargumendina on öeldud, et reklaamid aitavad tõsta valimisaktiivsust, kuid kui 2009-11 toimunud valimiskampaaniate kulutused on majandusolukorra tõttu olnud varasemast väiksemad, on valimistel osalemise aktiivsus hoopis kasvanud.

Postimehe arvamusportaal avaldab Rahvakogu arutelu laiendamiseks Eesti Koostöö Kogu loal iga selle rahvaalgatuse teemarühma populaarseima ettepaneku. Teisipäeval kella 19 seisuga oli Kübara ideel Rahvakogu keskkonnas 182 pooldajat ja 8 vastast.