Eiki Nestor

FOTO: Peeter Langovits

Riiklikku pensionifondi pole tarvis, küll aga tuleb maksustada omanikuks olemist, kirjutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna riigikogu fraktsiooni aseesimees Eiki Nestor Postimehe arvamusportaalis, kommenteerides parteikaaslase Rein Järvelille seitset majandusettepanekut.

Postimees on avaldanud Rein Järvelille arvamusavalduse, kus autor avaldab isiklikke seisukohti, ja palun neid mitte segi ajada Sotsiaaldemokraatliku Erakonna arusaamadega.

Inimesed peavad olema oma mõtetes vabad ja lubage siinkohal võrdlusena tuua kas või kolleeg Igor Gräzini, kelle arusaamad Euroopa Liidust erinevad kaunis oluliselt Reformierakonna omadest. Aga see selleks.

Seitsmest ettepanekust ühte täidab ka võimul olev valitsus ehk siis riiklike investeeringute kaudu tööhõive tõstmine ja majanduse elavdamine on tegelikkus mis iganes valitsuse korral. Eesti kasutab täna valdavalt Euroopa maksumaksja abi, aga ilmselt suudaks ka ise rohkem panustada.

Avaliku sektori tulubaas on täna ülemäärases sõltuvuses sellest, kas majandus on tõusu- või languse faasis, kuna põhiliselt maksustame tarbimist ja tulusid. Kui nüüd tõusu ajal reserve küllaldaselt ei koguta või nende kasutamist languse ajal põhjendamatult piiratakse, kaevame ise endale auku ehk ei loo alust uueks arenguks.

Targa maksupoliitikaga riigid kasutavad siinkohal majandustsüklist mitte niivõrd sõltuvuses olevat tuluallikat ja maksustavad ka omanikuks olemist. Nende maksude osakaal avaliku sektori tuludes on täna üliväike. Kuna riigil on omanike ees ka kõrgemad kohustused, on ka loomulik, et omanikuks olek tähendab teatud maksukoormust.

Tarbimismaksude suur osakaal tuludes tähendab aga maksumaksjatele seda, et madalama sissetulekuga inimesed tasuvad täna maksudena riigile oma sissetulekust suurema protsendi, kui kõrgema sissetulekuga maksumaksjad. Maksukoormuse õiglasem jaotus eeldab tänasele süsteemile veel ühe astme lisamist ning kaudsete maksude osakaalu langetamist.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poliitika on lähtunud sellest, et riigil pole otstarbekas sekkuda valdkondadesse, kus erasektor on kõigi eelduste kohaselt üldistes huvides tõhusam. Oleme seisukohal, et pensionifondid on loodud pensionäride huvides ja seega paigutama raha sinna, kus pensionärile kasulik. Eesti peab olema pensionifondide jaoks meelepärane investeerimiskoht ja see ei juhtu käsu korras.

Me ei eita seost töö tootlikkuse ja palkade tõusu vahel. Meie seadused aga ei abista ega suuna täna ettevõtjaid tootlikumale tööle ja kõrgematele palkadele. Madalad palgad ei saa olla Eesti edukuse aluseks, see aeg on lootusetult möödas.

Nii nagu läheneme realistlikult Eesti arengule, teeme seda ka euro tuleviku suhtes. Ma ei näe midagi ebaloomulikku selles, et tegelikult Euroopas ühel ja samal ajal kutsutakse tuleviku arvel ülekulutanud riike kokkuhoiule, aga kasutatakse ka sisult keinsialistlikke võtteid olukorrast väljatulemiseks.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valmisprogramm on loetav meie koduleheküljel.