Karli Lambot

FOTO: VIK

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik lubab jääda enda majanduspoliitikas üldjoontes parempoolseks, kuid ei soovi veel öelda, kas sallib ka mingil kujul astmelist tulumaksu, kirjutab lähenevatel kohalikel valimistel osaleda otsustanud MTÜ majandustoimkonna juht Karli Lambot Postimehe arvamusportaalis.

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik (VIK) tegutseb mõttekojana, mis koondab enda ümber ühiskondlikult aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi. Seetõttu kasutab VIK kindlasti võimalust anda oma panus avalikesse debattidesse ja tõsta selle kvaliteeti, ning me kavatseme seda teha sõltumata sellest, kas VIKist saab kunagi erakond või mitte.

Hetkel selgitame me välja oma liikmete majanduspoliitilisi seisukohti ja ühisosa ning vaidleme kaasavale ja demokraatlikule organisatsioonikultuurile kohaselt, seetõttu on meie jaoks praegu veel vara esineda avalike programmiliste seisukohtadega. VIKi majanduspoliitilised seisukohad teeme teatavaks 2013. aasta varakevadel.

VIKi lähtepositsioon majandusküsimustele on vastutustundlik. Peame vajalikuks konservatiivset fiskaal- ja monetaarpoliitikat ning koos sellega euro inflatsiooni madalal hoidmist.

Majanduspoliitikas peame mõistlikuks ELi teenusteturu edasist liberaliseerimist, Eesti ettevõtluse konkurentsivõime ja ekspordipotentsiaali kasvamiseks tingimuste loomist, õiguskindluse suurendamist, väikest ning efektiivset haldusaparaati ning paremini sihitud sotsiaalteenuseid. Mis puudutab kitsamalt üldist maksukoormust ja erinevaid makse, siis siin me avaldusi hetkel veel ei tee. Uudised tulevad varakevadel.

Erinevalt tänasest valitsuskoalitsioonist näeme aga, et Eesti majanduse konkurentsivõimet pärsivad sellised tõsiasjad nagu ühiskonna liigne politiseerimine, tasalülitav valitsemiskultuur ja poliitiline korruptsioon ning üha kasvav ebavõrdsus ja vaesus.

Muuhulgas peab VIK õigeks korraldada ümber riigile ja omavalitsustele kuuluvate äriühingute juhtimine, nõnda et nende lahti parteistatud nõukogudes pole kohta huvide konflikte omavatel erakondade rahastajatel.

Näiteks praegu aktuaalne rahandusminister Jürgen Ligi ettepanek kaasata Eesti Raudtee juhtimisse Urmas Sõõrumaa on areng väga vales suunas. Samuti on taunitav Rait Maruste isikuline pensioniseadus. Elame nagu keskajal.

VIK töötab nende ettepanekute kallal, kuidas Eesti edust saaks osa võimalikult rohkem inimesi ning meie valitsus- ja pealinnakesksus saaks hoopis tasakaalukama, see tähendab detsentraliseeriva suuna.

Muuhulgas on VIK otsustanud osaleda oma nimekirjaga KOV valimistel Tallinnas, et tuua ka raekotta valitsemiskultuuri, mida linnakodanikel poleks põhjust häbeneda.

Mikk Salu kirjutas reedeses Postimehes, et erakonnad näevad Eestile kolme reaalset maksutulevikku: hoida praegust; «võtta ameerikalikult rikastelt ja anda vaestele», ning «võtta skandinaavialikult kõigilt ja anda kõigile». Postimehe arvamusportaal küsib selle pinnalt, milline lahendus neist on Eestile kõige parem.