Juhan Kivirähk.

FOTO: Peeter Langovits

Erakondadel tuleks senisest enam investeerida oma tarkuse/kompetentsuse arendamisse ning vähem avalikku edvistamisse (reklaami), leiab ühiskonnateadlane Juhan Kivirähk Postimehe arvamusportaalis.

Kindlasti väärivad põhiseaduskomisjonis välja valitud ettepanekud kaalumist, kuid et rääkida nende positiivsest või negatiivsest mõjust demokraatiale, tuleks neid vaadelda koos võimalike muudatustega valimisseadusesse.

See, mis ettepanek praegusel hetkel konkreetselt mulle meeldib või ei meeldi, ei oma erilist tähtsust eile presidendi juures toimunud ümarlaual tehtud otsuse valguses, et kõik need ettepanekud peaksid läbima laia avaliku arutelu.

Kindlasti ei pea see arutelu nullist algama, kuid selles peaks kaalumisele tulema ka teised, hetkel põhiseaduskomisjonis kõrvale jäetud ettepanekud. Ja muidugi võib esile tulla ka sootuks uusi ettepanekuid.

Mina ei nõua tingimata erakondade riikliku rahastamise vähendamist, küll aga selle raha paremat ja läbipaistvamat kasutamist. Erakondadel tuleks senisest enam investeerida oma tarkuse/kompetentsuse arendamisse ning vähem avalikku edvistamisse (reklaami).

Üks punkt, mida kindlasti toetan, on valimiskulude vähendamine. Kuid ettevõtete-poolsete annetuste taastamisse suhtun pigem skeptiliselt. Erakonda/maailmavaadet saab ikkagi toetada üksikisik, indiviid. Kui see on ettevõtte juht või omanik, siis peaks ta seda tegema just eraisikuna, mitte ettevõtte nimel.

Üks oluline ettepanek kõlas eile erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimehe Ardo Ojasalu suust: riigi raha kasutamist võiks/peaks kontrollima Riigikontroll.

Postimehe arvamusportaal küsib täna asjatundjate kommentaare erakondade rahastamise ja järelevalve reformiideede paketile, milles parteid riigikogu põhiseaduskomisjonis pärast pikki vaidlusi üleeile kokku leppida suutsid.