President Toomas Hendrik Ilves

FOTO: Eleri Lõhmus / Valgamaalane

President Toomas Hendrik Ilves saatis avalikkusele pöördumise, milles osutab tähelepanu, et kellelgi pole õigust kuulutada end kogu rahva esindajaks. Postimees avaldab presidendi pöördumise täies mahus.

Demokraatliku ühiskonna mängureeglid on lihtsad: kellelgi ei ole õigust mis tahes ettekäändel demokraatiat kaaperdada. Nagu valitsus ei saa rääkida avalikkuse ja kogu rahva nimel, nii ei saa ka valitsuse kriitikud kuulutada end kogu vabakonna esindajaks, olgu nende kavatsused kui tahes õiged ja õilsad. Kestlikke lahendusi annavad väärikas vaidlus ja ausad valimised.

Ma tänan inimesi, kes on pakkunud samme, kuidas viia Eestit edasi, paremana ja sisemiselt tugevamana. Kutsun kõikide erakondade esindajaid toetama erakondade asutamise, rahastamise ja tegevuse avatumaks muutmist, valimissüsteemi parandamist ning riigi, poliitika ja ühiskonna hoolivamaks muutmist.

Nende ettepanekute arutamiseks ja lahenduste leidmiseks kutsun esimesel võimalusel enda juurde erakondade ja organiseerunud vabakonna esindajad, riigiõiguse spetsialistid. Kiiva jooksnud mõtte- ja suhtlusviisi korrastamine, erakonnapoliitika rolli mõtestamine, rahastamise ja valimiskorralduse paremaks tegemine võiksid käia paralleelselt.

Üks on siiski kindel – muutused, edasiviivad ettepanekud ja kokkulepped ei sünni üleöö. Ent hiljemalt järgmise aasta kevadeks peame leidma lahendused ja vormima neist seadused. Me ei jõua selleni sõimeldes ja vassides. Selleks vajame vastastikust lugupidamist. Lõpetagem vaenamine.