Need Edgar Savisaare sõnad pärast seda, kui talle kiiruseületamise eest määratud trahv eile kohtus tühistati, võtavad kokku nii Savisaare positsiooni, poliitiku kohta kummalise arusaamise Eesti riigistruktuuride toimimisest kui ka olukorra veidruse.

Loomulikult ei ole Savisaar mingi tavaline inimene. Tavaline inimene oleks ehk tunnistanud juba mitmendat korda toime pandud kiiruseületamist, võtnud karistuse vastu ja ehk püüdnud edaspidi liiklusreeglitest kinni pidada.

Ehkki nii kiirusemõõtja kui koostatud protokoll näitasid kiiruseületamist, olid politseinikud jätnud protokolli, ilmselt inimlikust eksimusest, allkirjastamata. Savisaare advokaadil ei olnud mingit raskust tõendada, et seetõttu on protokoll tõendina kõlbmatu ja otsus tuleb tühistada.

Kuid mõelgem korraks, mis eeskuju annab Savisaar sellega teistele, tema viidatud «tavalistele inimestele». Sest nagu öeldud, Savisaar ise ei ole tavaline inimene, vaid partei juhtpoliitik ja Tallinna linnapea.

Kui tema ei täida kõigepealt seadusi ja otsib seejärel karistusest pääsemiseks võimalusi, miks peaksid siis tavalised inimesed seaduskuulekad olema? Seda enam, et kiiruseületamiste tagajärjel toimunud liiklussurmade arv on murettekitavalt suur. Ja karta on, et sellised juhtumid ei tee kiirusepiirangute olulisusest teavitada püüdvate politseinike tööd just kergemaks.

Kuid asjal on veel teine pool, mis on ehk veel olulisem: kui kohtusüsteem tähendab juhtivpoliitiku jaoks mitte õigusemõistmise, vaid repressiivorganit, mille eesmärk on inimesed «maatasa tallata», kuidas saavad tavalised inimesed edaspidi kohtusüsteemi usaldada?

Või kuidas saavad inimesed usaldada politseid, kui Savisaare sõnul «politseinikud tavaliselt ei anna järele selles, kus nad on eksinud»? Ja kui politseinike toimimisviis on tema meelest põhimõtteliselt vildakas («Vaadake, ma olen olnud siseminister ja ma tean!»), siis miks ta siseministrina ei teinud samme, et politseinikud kodanikega nende õigusi austavalt käituksid?

Poliitikuna peaks Savisaar ju teadma, et riigi toimimise seisukohalt oleks mitu korda sisukam püüda politsei- ja kohtusüsteem õigesti toimima panna, selle asemel et neile vastu töötades reegleid painutada.

Praegu tõi katse panna punkt Savisaare kiiruseületamiste seeriale, trahvida teda 320 euroga ning jätta ilma juhilubadest riigile kaasa 993,60 euro suuruse väljamineku Savisaare advokaadikulude hüvitamiseks. Teda kiiruseületamiselt tabanud politseinikud said veel noomida – Savisaar loodab, et «politsei õpib oma prohmakatest».

Selliseid asju saab juhtuda vaid Chuck Norrise filmis või poliitikuga, kellele ühiselu reguleerivad seadused ei ole täitmiseks, vaid selleks, et nende vahel põigeldes iga hinna eest oma õigus saavutada – isegi siis, kui see toimub kohtu- ja politseisüsteemi vastu usalduse kahandamise hinnaga.